Informatie Wijkraad Noordereiland

Sinds 17 april 2018 heeft het Noordereiland een wijkraad. Een nieuw fenomeen dat de gemeente de komende vier jaar bij wijze van pilot heeft ingesteld.

Waarom een wijkraad?
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners meer invloed krijgen op wat er gebeurt in de wijk. Daarom is de gebiedscommissie Feijenoord vervangen door een achttal wijkraden, waaronder de wijkraad Noordereiland.

De wijkraad Noordereiland bestaat uit 5 leden, gekozen op 21 maart 2018 en geïnstalleerd op 17 april 2018. Geen van de vijf leden zijn verbonden aan een politieke partij.

Taken van de wijkraad

De wijkraad Noordereiland heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de gebiedscommissies, wijkcomités en andere wijkraden:

Adviseren
Een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur, is de wijkagenda. De wijkraad Noordereiland maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk zo’n plan. Het is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Het plan gaat over specifieke wijkopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma’s. Het gaat dan vooral over veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in de wijk.

Burgers betrekken
De wijkraad Noordereiland heeft nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. De wijkraad organiseert en maakt participatie mogelijk. De wijkraad stimuleert initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren. Denk aan crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Bewonersinitiatieven
De wijkraad Noordereiland beschikt over een budget voor bewonersinitiatieven. Als u een leuk idee voor de buurt heeft, kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het Noordereiland er maar leuker, mooier of beter van wordt!
Hoe u een aanvraag indient voor een bewonersinitiatief vindt u via de website van Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bewonersinitiatief-gebieden

Toezien op uitvoering
Een andere taak van de wijkraad Noordereiland is toezien op de goede uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde wijkagenda. Verloopt iets niet volgens afspraak, dan kan de wijkraad dit aankaarten bij de ambtelijke organisatie. Als dat nodig is kan dit zelfs rechtstreeks bij de gemeenteraad.

Geld, bevoegdheden en doorzettingsmacht
De kracht van de wijkraad is dat die haar bevoegdheid haalt uit het draagvlak onder buurtbewoners. En niet uit formele bevoegdheden en budgetten. Een wijkagenda die samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in een gebied tot stand is gekomen, weegt zwaar voor de gemeenteraad.

Buurt Bestuurt en Wijkraad Noordereiland

In Buurt Bestuurt gaan de bewoners actief aan de slag om de directe leefomgeving te verbeteren. Iedere bewoner of ondernemer kan zich bij Buurt Bestuurt aanmelden.

Samen met de politie, gemeente (onder andere de afdeling Stadsbeheer) en de gebiedsorganisatie gaan zij aan het werk. Soms kan een woningcorporatie (Woonstad), de welzijnsaanbieder (Humanitas) of een andere partij meedoen, al naar gelang de aangekaarte problemen of doelen die Buurt Bestuurt wil bereiken.

Buurt Bestuurt en de wijkraad Noordereiland bestaan naast elkaar. Waar Buurt Bestuurt een actieve rol kan hebben bij bewonersinitiatieven, heeft de gekozen wijkraad een ondersteunende en stimulerende taak.

Een afvaardiging van de wijkraad Noordereiland is maandelijks bij de openbare vergaderingen van Buurt Bestuurt aanwezig, om signalen op te vangen en daar waar mogelijk op te acteren. Een voorbeeld hiervan is de voorgenomen inperking van buslijn 47 door de RET, welke door een bewoner bij Buurt Bestuurt is aangekaart. De wijkraad Noordereiland heeft dit signaal direct overgenomen en middels een ongevraagd advies aanhangig gemaakt bij het college van B en W.

Contact tussen wijkraad, bewoners en ondernemers

De leden van de wijkraad wonen op het Noordereiland en staan u graag ook persoonlijk te woord;

  • De leden van de wijkraad brengen bezoeken aan jubilerende echtparen om hen te feliciteren;
  • Iedere eerste maandag van de maand houdt Buurt Bestuurt een openbare vergadering in De Huiskamer van de Wijk (Steiger 22, Burgemeester Hoffmanplein 22). Hierbij is altijd een afvaardiging van de wijkraad aanwezig. Ook u bent daar van harte welkom;
  • Iedere derde maandag van de maand organiseert de wijkraad een openbare vergadering, op wisselende locaties op het Noordereiland. Houd hiervoor de website van gemeente Rotterdam in de gaten: www.gebiedscommissies.notubiz.nl.
    Ook bij deze vergadering bent u van harte uitgenodigd.
  • Alle informatie over de wijkraad vindt u hier op deze website, via Facebook.com/Noordereiland, op Twitter en op de website www.rotterdam.nl/wonen-leven/noordereiland/;

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart