Kandidaat wijkraadsleden Entrepot – Noordereiland

De 17 kandidaten voor de nieuwe wijkraad Entrepot-Noordereiland zijn definitief bekend.

De wijkraadverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Zet het alvast in de agenda.
Dan zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen.
In de weken naar aanloop van 16 maart zullen de kandidaten ongetwijfeld nader van zich laten horen en zien!

Hieronder staan de kandidaten in volgorde van hun nummer op het stembiljet.

Samet Alici

Nr. 1
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
Op het Noordereiland is dat het pleintje aan de Burgemeester Hoffmanplein en op het Entrepot is dat het park aan de W.G. Witteveenplein.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
Een wijkcultuur creëren waarin de bewoners zich betrokken voelen bij het upgraden van hun wijk.
De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
iedereen verschillende kwaliteiten heeft. Als je dat kan bundelen, zal een wijk daarvan profiteren.

Linkedin »


Willem van Randwijk

Nr. 2
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
De wandelpromenade Maaskade op Noordereiland

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
Het realiseren van een wijk die een sociale samenhang biedt voor iedereen in een gezonde en veilige omgeving.
Maak mij sterk voor;

 • Verbetering Openbaar Vervoer Noordereiland
 • Invoeren 30 km Zone
 • Meer Kunst en Cultuur activiteiten
 • Meer Toezicht en Handhaving
 • Beperking overlast op kades Noordereiland
 • Voldoende spel en speel voor jeugd.

 

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
Samenwerken in de wijk is belangrijk omdat samenwerken en verbindingen leggen van groot belang is om problemen en wensen van wijkbewoners sneller te signaleren en op te pakken.


Thomas Verhoeven

Nr. 3
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
de prachtige kade en de stromende rivier die geen moment hetzelfde is en mij elke dag weet te inspireren. Dit is de plek waar ik graag hardloop, een hapje eet bij Entrepothaven of La Plancha of een drankje doe met op de achtergrond de Erasmusbrug en de Hef. Hier woon ik al 7 jaar met veel plezier in een dorpsachtige sfeer in de luwte van de stad!

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
om samen deze bijzondere plek toekomstbestendig te maken! Aankomende tijd wordt er vanuit de gemeente geïnvesteerd in de openbare ruimte en gezocht naar een aardgasloos alternatief voor de wijk. Vanuit mijn kennis en ervaring als bouwkundig ingenieur wil ik zorgen voor een juiste inpassing en een betaalbare oplossing voor bewoners.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
we alleen zo onze doelen gaan bereiken! Door mijn jarenlange ervaring met projectontwikkelaars, overheden en bewoners weet ik hoe belangrijk het is om samen te werken bij het bereiken van onze doelen. Wanneer jullie 16 maart op mij stemmen, ga ik ervoor zorgen dat we vanuit deze samenwerking onze ambities kunnen realiseren!

Linkedin »


Sandra Vis

Nr. 4
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
enerzijds de punt van het Noordereiland, bij het Antwerpse Hoofd, waar de Maas zich om het eiland vouwt. Anderzijds vind ik het Burgemeester Hoffmanplein een heel bijzondere plek. Hier ervaar ik dat ik niet op een willekeurig eiland woon maar op het Noordereiland. Mensen van alle leeftijden en achtergronden ontmoeten elkaar hier.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
jong en oud te betrekken bij het creëren van een zo fijn en veilig mogelijke woonomgeving met mooi groen en leuke ontmoetingsplekken.

Mijn belangrijkste droom is echter om als wijkraadslid de komende jaren een goede vertolker te zijn van de ideeën en meningen van de bevolking van zowel het Noordereiland als het Entrepot.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
zowel de afzonderlijke belangen van het Noordereiland en het Entrepot ertoe doen als het samen aan de slag gaan met de gezamenlijke belangen.

Onderwerpen waarop kan worden samengewerkt zijn onder andere welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ik heb brede ervaring en interesses en zal me hier graag voor inzetten.

Linkedin »


Jens Borgers

Nr. 5
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
Het mooiste plekje van de wijk vind ik het parkje tussen de Willemsbrug en de Hef in. Deze groene, dorpachtige, omgeving zorgt voor een mooie verbinding tussen Noord- en Zuid-Rotterdam.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
om een perfecte woon en werkomgeving te creëren, met iedereen en voor iedereen. Van jong tot oud.

Onderdelen hiervan zijn:

 • Een goed bereikbare wijk met een goede verbinding met het openbaar vervoer.
 • Een sociale wijk waarin we eenzaamheid tegen gaan en luisteren naar de inwoners.
 • Een groene omgeving zonder afval.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
we alleen op die manier onze wijk nog mooier kunnen maken.

Linkedin »
Instagram »


Desirée Scheid

Nr. 6
Namens: GROENLINKS
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
de Rotterdamse Munt aan de Rosestraat. Even helemaal buiten en toch midden in de stad. Vol met kruiden, groenten, fruit en bloemen. Een heerlijk voorbeeld van vergroening in ons nog steeds relatief stenig gebied. Ik maak me sterk voor nog meer prettige en kwalitatief groene plekken, bij iedereen om de hoek.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
een wijk waar de diversiteit aan mensen zorgt voor een diversiteit aan wensen en dromen. Een groene leefbare plek waar we samen werken, wonen en recreëren. In de nabijheid en met de reuring van het centrum als met de rust van onze eigen buurt.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
we elkaar pas begrijpen als we weten waar de verschillen en wensen vandaan komen. Met gehoor en begrip voor elkaars standpunten komen we veel verder. Als wijkraadslid heb ik daar de afgelopen jaren prachtige voorbeelden van meegemaakt op het gebied van burenhulp, verkeersoverlast, inrichtingsplannen en bewonersinitiatieven.

Linkedin »
Twitter »


Pieter Ruitinga

Pieter Ruitinga

Nr. 7
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
het uitzicht over de rivier vanuit mijn stoel thuis aan de Maaskade.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
dat het Noordereiland zoveel mogelijk zijn eigen karakter kan behouden van dorpje tussen de Zuidoever en de Noordoever.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
we de wijk een stimulerende variatie van bewoners in zich draagt.


Pim Janse

Pim Janse

Nr. 8
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
ergens langs het water. Vanwege de eindeloze dynamiek, de unieke vergezichten, de schepen en een horiZON te kunnen zien.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
dat we onze samenleving elke dag een beetje aangenamer weten te maken. Dat iedereen een kans heeft daaraan mee te werken en zich ook daartoe uitgenodigd voelt.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
geen enkel mens of kluppie de wijsheid in pacht heeft en op elk onderwerp “deskundig” is. Je hebt elkaar gewoon nodig. Samen kunnen we meer, samen weten we meer, hebben we meer energie en uithoudingsvermogen (wat wel nodig is).


Fatima Zahra Afquir

Fatima Zahra Afquir

Nr. 9
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
langs het water met uitzicht op de langsvarende schepen en de stad. Het allerleukste plekje is het Prinsenhoofd met de Erasmusbrug. Vooral in het voor- en najaar als de zon achter de Erasmusbrug ondergaat.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
om een levendigere wijk te zien, waar de bewoners elkaar ontmoeten. Ik droom ervan om een levendigere wijk te zien, waar de bewoners elkaar ontmoeten.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
er zonder samenwerking geen samenleving is!

Facebook »


John Kiesel

John Kiesel

Nr. 10
Namens: Beweging Armoedebestrijding Rotterdam
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
de jachthaven, City Marina Rotterdam.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
dat buurtbewoners in goede harmonie met elkaar samenleven, waarbij men van betekenis kan zijn voor, en steun kan krijgen van, de sociale omgeving.

De wijk moet een plek zijn waar een ieder zich welkom en thuis voelt. Een plek waar men mee kan doen en onderling een open houding heeft. Daarnaast is de woon- en leefomgeving schoon, groen en veilig.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
dat resulteert in een grotere effectiviteit bij het maken van plannen en het oplossen van vraagstukken.


Fatima Aït Toumach

Fatima Aït Toumach

Nr. 11
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
Feyenoord.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
dat het een mooie omgeving wordt voor de jeugd om op te groeien zonder armoede.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
we het met elkaar moeten doen.


Theo Peeterman

Theo Peeterman

Nr. 12
Namens: VVD
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
‘De Hef’. Deze bekende monumentale hefbrug verbindt de wijken Entrepot (Kop van Zuid) en Noordeiland. De mooiste plek dus in onze nieuwe wijk!

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:

 • Veiligheid.
 • Blijven vergroenen.
 • Aanpak verkeers-aso’s.
 • Fietsparkeren.
 • Meer en betere woongelegenheid (o.a. ODS-gebouw Rosestraat).

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
in de afgelopen periode de wijkraad heeft laten zien dat het mogelijk is dingen te bereiken. Daar ga ik graag mee door in de nieuwe wijkraad!

Voordat ik op de Kop van Zuid (‘Landtong’) kwam wonen, woonde ik met plezier op het Noordereiland (Meeuwenstraat). De combinatie van Noordereiland en Entrepot (Kop van Zuid) spreekt mij daarom aan.


Loes Aartsma

Loes Aartsma

Nr. 13
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
Ik kan ontzettend genieten van het uitzicht wanneer ik met de fiets vanaf de Willemsbrug het Noordereiland en de Hef nader. De prachtige brug is niet weg te denken uit de iconische skyline van Rotterdam. Daarnaast is het Entrepotgebouw en de horeca aan de haven een verborgen stukje Rotterdam, maar een parel van de wijk.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
om voor meer verbinding te zorgen in de wijk. Want ik geloof dat meer betrokkenheid leidt tot minder overlast door bijvoorbeeld afval of verkeer op straat.

Daarnaast wil ik me inzetten voor meer groen. De meeste stoepen in de wijk zijn breed genoeg om meer natuur in de stad te brengen en dat heeft alleen maar voordelen voor de bewoners!

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
ik nieuwe bewoners van de wijk wil verbinden met de bewoners die er al langer wonen. Als ik verkozen wordt tot de wijkraad zit ik daar niet namens mijzelf of een partij, maar namens de wijk.

Ik wil problemen en behoeftes vanuit te wijk te vertalen naar praktische oplossingen. Eerst horen wat er speelt en dan aan de slag!


Jan Willemse

Jan Willemse

Nr. 14
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
Rotterdam is “mijn wijk”: de waterkant, de havens, de historie, de dynamiek.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
een goed werkende wijkraad en een goede samenwerking met de gemeente. Dan kunnen dromen werkelijkheid worden.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
vele handen licht werk maken.


Ellen Verouden

Ellen Verouden

Nr. 15
Namens CDA
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
aan de Maaskade. Heerlijk in de zomer kijken naar de langsvarende boten met een hapje en een drankje. Ook op de terrassen van de kroegen op het eiland is het heerlijk vertoeven. Altijd is er wel iemand in voor een praatje.

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
behoud van het unieke karakter van het Noordereiland en duurzame investeringen in de Entrepothaven.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
we samen meer horen, zien en uiteindelijk meer bereiken. Onze wijk is uniek in Rotterdam en het is goed de Coolsingel van gevraagd, maar vooral ook ongevraagd advies te voorzien. Ik wil mij daarbij inzetten voor goede leefbaarheid, bereikbaarheid (o.a. bus 47), vergroening en verbinding in de wijk.

Linkedin »


Mouloud El Hadji

Mouloud El Hadji

Nr. 16
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:

 

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:

 

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:


Jan-Philip van Mourik

Jan-Philip van Mourik

Nr. 17
Wijk Entrepot – Noordereiland

Mijn leukste plekje in de wijk is:
Mijn huis direct naast De Hef heeft één van de mooiste dakterrassen van Rotterdam met een prachtig uitzicht over het Entrepotgebied, het Noordereiland, De Hef, de Koninginnebrug en de passerende schepen in de Koningshaven. Hoe Rotterdams wil je het hebben? En mooie dingen deel ik graag: daarom is het dakterras voor iedereen beschikbaar!

Mijn grootste droom voor mijn wijk is:
Al jaren zet ik me in voor een fijne, veilige én zo groen mogelijke wijk! Waar alle bewoners, jong en oud, samen hun steentje aan kunnen bijdragen en zo ook naar elkaar kunnen omkijken. De afgelopen periode heb ik daar vele goede resultaten mee bereikt en als u mij herkiest kan ik me daar ook de komende periode weer sterk voor maken.

De samenwerking in de wijk vind ik belangrijk, omdat:
Mijn motto is ‘Samen doen we het beter!’ Omdat je alleen samen iets kan bereiken of veranderen. Dat hebben mijn jaren in de wijkraad me geleerd. Samen met bewoners en ondernemers én de gemeente. Die ervaring neem ik héél graag mee in de nieuwe wijkraad. Leuk om samen met u te werken aan een fijnere, veiligere en groene wijk: Entrepot-Noordereiland.

Linkedin »
Instagram »


De vijf belangrijke data naar de nieuwe wijkraad:

Campagne voeren
t/m 15 maart 2022

Verkiezingsdag
16 maart 2022

Stemmen tellen
18 maart 2022

Verkiezingsuitslag
25 maart 2022

Installeren wijkraadsleden
20 april 2022

Stemmen voor een nieuwe wijkraad in uw wijk
Op 16 maart 2022 kunt u niet alleen de gemeenteraadsleden kiezen, maar ook de wijkraadsleden die uw wijk gaan vertegenwoordigen.
Meer info over de verkiezingen: Verkiezingen webpagina »

Wat doet de wijkraad?
De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.
Meer info op deze webpagina: Wijkraad »


Laatste Wijkraad Noordereiland berichten:

Alle berichten uit het verleden? Klik op de onderstaande knop:


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart