Verslag wijkraad Noordereiland 20 mei

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 20 mei

Verslag vergadering WijkraadBeknopt verslag wijkraad Noordereiland 20 mei 2019

Vijf bewoners, vier wijkraadsleden en de gebiedsondersteuner namen ruim de tijd om de actuele zaken, secuur, af te handelen. De belangrijkste punten:

Horecagebiedsplan

De uitkomst van de bijeenkomst in maart is verwerkt in het voorstel van de wijkraad voor het komende horecagebiedsplan. Uitgangspunt is consolidatie van de huidige situatie, géén nieuwe horeca dus. Wel blijft er een mogelijkheid voor één tijdelijke, seizoensgebonden voorziening. Op, of in de buurt van, de vlonder aan het eind van de van der Takstraat.
Het voorstel gaat nu naar B&W, die het plan ja/nee vaststellen voor de komende twee jaar.

Verkeer / doelgroepenstrook Brugweg / Prins Hendrikkade / vd Takstraat.

Verlengen van de verhoogde rijbaanscheiding, roodlichtcamera en andere afstelling van de verkeerslichten, toezeggingen die niet zijn nagekomen. De wijkraad houdt vast aan gemaakte afspraken. Zeker omdat straks, na het openstellen van de Maastunnel, meer verkeer wordt verwacht als de van Brienenoordbrug in onderhoud gaat. Het kort na elkaar openen van de Koninginnebrug en de Binnenhavenbrug is een aandachtpunt wat de wijkraad in beeld wil houden. Binnenkort is er een gesprek met Directie Veilig, Openbaar Ministerie, Politie, RET en Havenbedrijf

Advies bus 47

Diverse bewoners hielden in de raadscommissie een vurig pleidooi voor beter openbaar vervoer vanaf het eiland. De wijkraad heeft in een gevraagd advies opnieuw aangegeven wat het eiland vraagt en alternatieven voorgesteld.

Voorlopig resultaat:

  • oude dienstregeling wordt vooralsnog niet hersteld
  • er komen geen minibusjes
  • vraaggericht vervoer (Trevvel) wordt nog besproken
  • uitbreiding van de lijn via Wilhelminaplein /Schiedamsedijk / Blaak wordt onderzocht

De raad heeft met een motie B&W opdracht gegeven een passende oplossing te bieden.

 

Overlast op de kades

In juli 2018 bracht de wijkraad een ongevraagd advies uit aan B&W over de enorme overlast. Aangedrongen is op een integrale aanpak. Toen er weinig tot niets leek te gebeuren is er in februari 2019 een noodkreet naar College en pers gestuurd. Dit leidde in maart tot een werkbezoek van wethouder Wijbenga. In zijn reactie werd volgens de wijkraad onterecht (parkeer)overlast gekoppeld aan parkeerdruk waardoor de ultieme oplossing van de gemeente (betaald parkeren) ineens weer opdook. Wel kondigde Wijbenga een pakket maatregelen aan:

  • proefafsluiting van de kade onder de Willemsbrug
  • meer handhaving, uitbreiding politiesurveillance
  • vaker een mobiele toezichtpost

Parkeren

Donderdag 16 mei is door de Gemeenteraad een motie aangenomen om betaald parkeren, voor 1 januari 2020, in te voeren. Opnieuw werd, onterecht, een link gelegd met de overlast op het eiland. Betaald parkeren helpt niet tegen overlast.
Zeker is dat de parkeerdruk is toegenomen (tellingen noemen 90-95% bezetting). Wethouder Bokhove heeft toegezegd een voorstel voor te leggen aan de wijkraad. Bespreekbaar (in de wijk) zou nog zijn:

  • flexibele tarieven
  • tot hoe laat betalen? 18:00 of 23:00 of 01:00 uur (centrumtijd)
  • diverse locaties alleen voor vergunninghouders

Roparun 2019

Maandag 10 juni komt de Roparun via het Noordereiland. Voor de laatste keer komt er een fietsenstalling in Ons Park. Vorig jaar is er weinig tot geen schade geconstateerd.
Route op de website van Roparun

Lidmaatschap wijkraad

Mohammed el Bouchibti deelt mee per 1 juni te stoppen als lid van de wijkraad. De wijkraad betreurt deze ontwikkeling.

Complimentje

Er waren vier bewoners uit de Sleephellingstraat aanwezig. Hun actieve bijdrage en betrokkenheid werd zeer op prijs gesteld. Andersom gaven zij de wijkraad een compliment en vertelden zich goed vertegenwoordigd en geïnformeerd te voelen. Fijn om te horen!

 

Agenda volgende vergadering

Maandag 17 juni, 19:30 uur, locatie: Huiskamer v/d Wijk Steiger 22.

 

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart