21 september online bijeenkomst wijkraad

>
>
21 september online bijeenkomst wijkraad

Wijkraad vergadert openbaar (online)Agenda Wijkraad Noordereiland vergadering

De Wijkraad Noordereiland vergadert maandag 21 september weer openbaar. Ook dit keer nog online. Meeluisteren en -kijken met de vergadering kan via de gemeentelijke link

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689974/Digitale%20vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2021-09-2020

Initiatieven en plannen

Op de agenda staan deze avond onder meer een aantal bewonersinitiatieven, zoals een geveltuin voor de school en een mini-uitvoering van de Noordereiland Opera. Marian Engelbertink van Stadsbeheer geeft een toelichting op ruimtelijke plannen voor het eiland en Jannes vd Heide geeft een update van de vervolgstappen na de enquête over de Maaskade.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Bewonersinitiatieven
  a BI 20-0765 – Geveltuin voor de school
  b BI 20-0827 – Noordereiland Opera Mini Editie 2020
  c BI 20-0869 – Boomballet Binnentuin Noordereiland
  d BI 20-0697 – Jeu de Boules +; eerder al € 515 toegekend, aanvraagster vraagt toestemming toegekend bedrag anders in te zetten
 5. Ter besluitvorming:
  a Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 juni 2020
  b Gevraagd advies over beoordelingskader ROER ten behoeve van de omgevingsvisie (concept- advies bijgevoegd).
  c Besluit op bezwaar bewonersinitiatief
 6. Ter bespreking:
  a (20.30 uur) Toelichting op ruimtelijke plannen (Marian Engelbertink/SO)
  b Programma van eisen en stand van zaken participatie Maaskade (Jannes van der Heide/SO)
  c Adviesaanvraag vlonders
 7. Agenda volgende vergadering 19 oktober 2020
 8. Sluiting

Wij zien u graag de 21e (via video)

Wijkraad Noordereiland

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689974/Digitale%20vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2021-09-2020

Rechts naast het veld Locatie kan je klikken om de live vergadering te volgen. Wil je bij een agendapunt het bijbehorende document lezen, klik dan op het groene vinkje.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 21 september 2020
Formele vergadering in de digitale omgeving Microsoft teams te volgen via livestream
Email: wijkraden@rotterdam.nl

Bron: www.gebiedscommissies.notubiz.nl


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart