Buurt Bestuurt overleg van 2 november

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 2 november

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt vergaderde online.
De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

Arno Stroop en Ramon, directie Veiligheid zijn aanwezig om ons bij te praten.

 • Er zijn iets meer inbraken dit jaar, maar nog altijd weinig.
 • De aandacht gaat nog altijd onverminderd naar de kade toeristen, die overlast veroorzaken. Het Antwerpse Hoofd wordt afgesloten en dan moet gekeken worden naar mogelijk waterbedeffect hiervan. De bewoners van de Koopvaardijhof willen graag een datum horen. In de media is vermeld dat er niet geschreven zou worden. Dat is zeker niet zo, er wordt geschreven, maar gearchiveerd onder meerdere soorten van vast gestelde overlast.
 • De vuurwerkshow op de Erasmusbrug gaat dit jaar niet door. Er is een discussie of er nu toch overlast te verwachten is op het eiland en of er een doorlaatbewijs nodig is. De verantwoordelijken denken hier verder over na.
  Er is overleg geweest met Marc Buth, politie, over de inzet van studenten van politieacademie.
  Arno vraagt of het mogelijk is weer een duidelijk zichtbare Buurtpreventie in te zetten. Dat betekent met 2 personen in herkenbaar geel hesje rondje lopen. Aanspreken op gedrag hoeft niet, wel doorgeven van overlast. Dit geeft een signaal van waakzaamheid in de buurt af. Hans is benaderd door BB.
 • Voor politie en BOA,s is dit een moeilijke tijd en lieve mensen, houdt je aan de regels.

Marijke vraagt hoe het zit met een mogelijke actie ophalen grof vuil. Was mij niet helemaal duidelijk of dit nu nodig was.

 

Werkgroep Samen en AED

 • Samen. Arthyra heeft niets gemeld, maar het Huis vd Wijk is dicht en groepen buiten weer verboden, dus helaas zal hier niets mogelijk zijn.
 • AED. Ook hier is besloten de cursussen Burgerhulpverlener niet te organiseren voor dit najaar. De subsidie is terug gestort en kan met dezelfde formulieren weer worden aangevraagd, zodra de situatie dit toelaat.

Werkgroep Schoon

 • Alleen de Koopvaardijhof heeft een update gegeven van hun inspanningen en dat is ook hetgeen ik dan meld in onze bijeenkomst. Bij deze dus ook een oproep aan alle mensen die meehelpen, doe mee met de digitale bijeenkomst of laat BB weten wat jullie doen. Wij begrijpen dat deze vorm van communicatie niet zo leuk is, maar het is nu niet anders en wij willen graag horen wat jullie doen en vooral waardering hiervoor uitspreken.

 

Werkgroep verkeer.

 • Geen mededelingen

Werkgroep Veilig

 • Helaas geen info
 • Arno vraagt Buurpreventie te blijven doen, zie boven

 

Wat verder ter tafel komt

 • Duimdrop.
  Er ligt een voorstel de subsidie voor Duimdrop in te trekken. Velen zien dit als een verarming voor de wijk en er worden al ideeën ontwikkeld voor alternatieven voor de kinderen, mocht dit doorgaan. Volgende week zijn de begrotingsrondes en dan kan beter worden ingeschat wat nodig is. Dit onderwerp zal ik voorlopig apart op de agenda zetten.
 • Fietsvlonders.
  Op meerdere plaatsen zijn fietsvlonders neergezet. Deze worden in wisselende mate gebruikt en niet gebruikte vlonders, nu PH kade en Maaskade t.h.v. Noorderlicht zullen worden herplaatst. Suggesties zijn welkom. De routing van deze actie is niet geheel duidelijk. Er lopen 2 zaken door elkaar, de Wijkraad heeft een toezegging dat het eiland pilot zal zijn in fiets parkeren en dit is blijkbaar via een andere weg geregeld. Actie wordt ondernomen.
 • Bus 47 en Trevvel.
  Bus 47 rijdt nog wel, maar niet frequent. Afspraak is dat bewoners gebruik kunnen maken van Trevvel, als dat nodig is. Het is onduidelijk of dit gebeurt en functioneert en info is welkom.

Rondvraag

Sluiting

 

Groeten,

Buurt Bestuurt Noordereiland

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart