Agenda Wijkraad 18 dec 2023

>
Agenda Wijkraad 18 dec 2023

Openbare vergadering Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Maandag 18 december is de laatste openbare vergadering dit jaar van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Dit keer is dat in het Huis van de Wijk op het Noordereiland. Bewoners uit beide wijken zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

wijkraad 18 dec. 2023

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

Onderwerpen deze avond onder meer:

 • Terugblik op de resultaten van 2022 + 2023
 • Jaaractieplan 2024
 • Inventarisatie van evenementen in 2024- Spreekuur van wijkraadsleden in de Wijkhub

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden via wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/76a59255-445c-4146-9d99-bb2811d809f2

Complete agenda 18 december:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Ter besluitvorming:
  4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 28-11-2023
 5. Ter bespreking:
  5.a Communicatie behaalde resultaten van de Wijkraad in 2022 en 2023 en vooruitblikken naar 2024
  5.b Spreekuur Wijkraadsladen in de Wijkhub Entrepot-Noordereiland
 6. Ter informatie:
  6.a Bewonersinitiatieven
  6.a JAP 2024
  6.b Events in 2024 o.a.
  6.c Streetkitchen van 17-12-2023 en de planning 2024
  6.d Kranslegging 14-05-2024
  6.e Rotterdam Swim augustus 2024
  6.f Wethouder bezoeken
  6.g Info- en bewonersavonden
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Agenda op de website van de gemeente

De agenda + bijlagen van de wijkraadvergadering vind je op: https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/76a59255-445c-4146-9d99-bb2811d809f2

Info vergadering
Datum: maandag 18 dec. 2023
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Huis vd Wijk aan de Kade, Pr. Hendrikkade 89a/b, Rotterdam.  

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart