Agenda Wijkraad 19 juni 2023

>
Agenda Wijkraad 19 juni 2023

Bericht van Wijkraad Entrepot-Noordereiland
U bent welkom bij de openbare formele vergadering van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Maandag 19 juni om 19.30 uur bij Villa Zebra, Stieltjesstraat 21.

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Maaskade Noordereiland (foto: Nils Hilbers)

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

Onderwerpen deze avond onder meer:

– Kennismaken met fractie BIJ1
– Bezoek wethouder Simons 5 juli
– Jongerenhub
– Buurtevenement Bos op poten
– Deelvervoer in de wijk
– 4-maandsrapportage Jaar Actie Plan

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden op: wijkraad.rotterdam.nl/Calendar/OpenCategory/100000676

Complete agenda 19 juni:

0 Gesprek met de fractie BIJ1 (Michantely de Jong)

1 Opening
Voorzitter Dhr. Jean- Paul Andela
Aanwezige Wijkraadsleden: Desiree Scheid, Fatima Zahra Afquir, Willem van Randwijk, Samet Alici, Theo Peeterman, Thomas Verhoeven, Jan-Philip van Mourik.
Aanwezige Wijkmanagers: Soeniel Bahadoer en Orlando Edgar Karam.

2 Vaststelling agenda

a. Gesprek met de fractie BIJ1 (Michantely de Jong)
b. Aankondiging het bezoek van wethouder Robert Simons (Wijken) op 05 juli van 16:30 tot 18:00 uur. Locatie volgt nog
c. Ingebrachte punten door de insprekers op 15-05 en terugkoppeling
d. Vaststellen 4-maandsrapportage Jaar Actie Plan (JAP) 2023 (komt nog terug bij het agendapunt 4a. Ter besluitvorming)
e. Sponsorbijdrage 2023 Eilandkrant (komt nog terug bij het agendapunt 4b.Ter besluitvorming)
f. Jongerenhub (komt nog terug bij het agendapunt 6a. Ter informatie)
g. Welkomstevenement Bos op poten op 21 juni as. (komt nog terug bij het agendapunt 6b. Ter informatie)
h. Realisatie naamplaatjes banken Maaskade (komt nog terug bij het agendapunt 6c. Ter informatie)
i. Deelvervoer in de wijk (komt nog terug bij het agendapunt 6d. Ter informatie)
j. Aankondiging het bezoek het programmateam van de Stadsontwikkeling (SO) over duurzaamheid (komt nog terug bij het agendapunt 6e. Ter informatie)
k. Aankondiging, kennismaking met de cluster accounthouders (komt nog terug bij het agendapunt 6f. Ter informatie)

3 Inspreekrecht bewoners

4 Ter besluitvorming:

a. Vaststellen 4-maandsrapportage Jaar Actie Plan (JAP) 2023
b. Sponsorbijdrage 2023 Eilandkrant

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 15-05-2023

5 Ter bespreking:

6 Ter informatie:

a. Jongerenhub
b. Welkomstevenement Bos op poten op 21 juni as.
c. Realisatie naamplaatjes banken Maaskade
d. Deelvervoer in de wijk
e. Aankondiging het bezoek het programmateam van de Stadsontwikkeling (SO) over duurzaamheid
f. Aankondiging, kennismaking met de cluster accounthouders

6.a Bewonersinitiatieven

7 Rondvraag

8 Sluiting

Info vergadering
Datum: maandag 19 juni 2023
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Villa Zebra, Stieltjesstraat 21, Rotterdam.  

De volgende openbare vergaderingen staan gepland op 28 aug, 18 sept, 9 okt en 18 dec.

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart