Binnenvaart drukt zijn stempel op het Noordereiland 

>
Binnenvaart drukt zijn stempel op het Noordereiland 

Lagen vroeger de binnenvaartschepen soms tot wel vijf of zes rijen dik langs de kades van het Noordereiland om vracht te winnen, nu is dat beeld ondenkbaar. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw lieten steeds meer binnenvaartschippers het eiland links liggen. 

Vanwege schaalvergroting waren veel opslagplaatsen naar andere gebieden verplaatst, zoals de Botlek en Europoort. Die verplaatsing had z’n weerslag op het eiland. Winkels verdwenen, de horeca liep hard terug en van kleine havenbedrijvigheid was bijna geen sprake meer. 

Schippersblokkade Foto: RtSA (1975)

Toch wisten binnenvaartschippers in die periode nog één laatste keer een stempel te drukken op het eiland. Dat deden ze door in 1975 met hun schepen rijen dik aan te leggen bij het Antwerpse Hoofd. Alleen gebeurde dat niet omdat de schippers vracht wilden winnen. Met een blokkade van de Nieuwe Maas wilden ze demonstreren tegen overheidsbeleid.  

Deze blokkade was een protestactie van de schippers tegen de invoering van een nieuw systeem voor het registreren en identificeren van binnenvaartschepen. De schippers waren fel tegen dit systeem, omdat ze vonden dat het hen te veel administratieve rompslomp en kosten zou opleveren. 

De blokkade hield in dat schippers hun schepen strategisch in de vaarweg plaatsten, waardoor andere schepen niet konden passeren. Hierdoor ontstonden er verkeersopstoppingen en ernstige hinder voor de scheepvaart in het gebied. 

De actie duurde enkele dagen en leidde tot onderhandelingen tussen de schippers en de Nederlandse overheid. Om tegemoet te komen aan de bezwaren, werd het systeem aangepast. Het wordt nog altijd als een belangrijk moment in de geschiedenis van de binnenvaart in Nederland gezien, waarbij schippers succesvol hun stem lieten horen en invloed uitoefenden op het overheidsbeleid. 

Bron: Koopvaardijhof 40 jaar (P.Bakker/W.Wilbers) & Stadsarchief Rotterdam

Binnenvaart blokkade video Wikipedia.org

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binnenschippers_blokkeren_Neerlands_waterwegen-520044.ogv

Dit artikel ‘Tijd van Toen’ stond ook in de Eilandkrant van juli 2023
Bekijk alle kranten op: noordereiland.org/eilandkrant »


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart