Agenda Wijkraad 24 juni 2024

>
Agenda Wijkraad 24 juni 2024

Openbare vergadering Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Maandag 24 juni 2024 is er weer een openbare vergadering van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Dit keer is in de Wijkhub EN, Stoomtramweg 110, 3071 ZH, Rotterdam. Bewoners uit beide wijken zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Agenda Wijkraad

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Onderwerpen deze avond onder meer:

 • Zomerreces vd wijkraad van juli t/m augustus
 • Inspreker mw Doe over gebouw Noorderlicht
 • Buurtgesprek 19 juni
 • Herdenking Joods Kindermonument 30 juli

Na afloop is er nog gelegenheid om te praten met de wijkraadsleden.

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden via deze link.

Complete agenda 24 juni:

 1. Opening en mededelingen
  1.a Wijkraadcoördinator is afwezig en wordt vervangen door de Wijkmanager
  1.b Zomerreces van de wijkraad van 01-07 tot en met 25 augustus
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
  3.a Mevrouw Margreet Doe (aandachtspunten voor het wooncomplex Noorderlicht)
  3.b Stichting FKZ (Presentatie Hefpark)
 4. Ter besluitvorming:
  4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 27-05-2024
 5. 5 Ter informatie:
  5.a Bezoek wethouder Chantal Zeegers op 04 juni jl.
  5.b Buurtgesprek op 19 juni jl.
  5.c Gezamenlijke bijeenkomst Wijkraden Rondje Bruggen op 09 juli a.s.
  5.d Herdenking Joods Kindermonument op 30 juli as.
  5.e Participatie Spoorweghavenpark Speelplek (Soeniel)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Agenda op de website van de gemeente

De agenda + bijlagen van de wijkraadvergadering vind je op

https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/20ba180b-73a8-468a-8bca-5c8f177c247f

Info vergadering
Datum: maandag 24 juni 2024
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Stoomtramweg 110 ( i.p.v. Huis van de Wijk Noordereiland)

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart