Actie Buurt Bestuurt NE mbt asbest in straalgrit

>
>
Actie Buurt Bestuurt NE mbt asbest in straalgrit

Op 7 oktober kwam het nieuws dat er asbest zat in het straalgrit dat werd gebruikt bij de werkzaamheden aan de Willemsbrug. Kort daar op is er door de dienst Stadsbeheer een informatiebrief verspreid op het Noordereiland.

In de brief stond dat het verontreinigde straalgrit niet buiten het werkterrein is gekomen, wat niet klopte met wat wij, bewoners, dagelijks konden zien. Toen we ook signalen kregen van bewoners dat zij het gevoel hadden niet serieus te worden genomen, hebben een aantal leden van Buurt Bestuurt een ‘ad hoc’ werkgroep Straalgrit Willemsbrug opgericht.

Wij hebben een brandbrief naar de Gemeente Rotterdam gestuurd met de oproep om deze zorgen van burgers uiterst serieus te nemen. We hebben aanbevelingen gedaan en vragen gesteld. Zoals het verzoek om openheid over de onderzoeken én om extra monsters te nemen in de ruime omgeving van de Willemsbrug. Vanzelfsprekend wilden we ook geïnformeerd worden over waarom het werkterrein onder en naast de Willemsbrug op de Maaskade na de vondst van het asbest niet verder werd afgezet.

Via onze contacten bij de gemeente is de brief nog dezelfde avond bij wethouder Eerdmans bezorgd, wat goed uit kwam want raadslid Simon Becker (VVD) had het straalgrit al op de agenda van de Raadsvergadering gezet. Simon heeft tijdens de bespreking in de Gemeente Raad verwezen naar onze brief en heeft de vragen integraal overgenomen.

Wethouder Eerdmans zegde toe om openheid te geven over de onderzoeken en aanvullende metingen te laten doen. Vervolgens zijn er op ons aanwijzen een aanzienlijk aantal extra monsters genomen, onder meer in Ons Park en bij wooncomplex ‘Noorderlicht’. Er werd gelukkig geen asbest gevonden.

Er zijn goede gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren onder andere leidend tot een goed bezochte informatie avond, door de gemeente georganiseerd, op 12 december.

Naar aanleiding van het nieuws dat er mogelijk al eerder asbest in straalgrit zat zijn er ook monsters genomen op De Hef. Helaas in één van de drie monsters een hele kleine verhoogde aanwezigheid van asbest was vastgesteld. Op ons verzoek is er gezocht naar achtergebleven straalgrit om zo meer monsters te kunnen controleren. Na lang zoeken zijn die gevonden en deze bleken schoon van asbest te zijn.

Deze uitkomsten, in combinatie met alle andere onderzoeken die door andere partijen (waaronder het Rijk) zijn gedaan én het feit dat er pas gezondheidsrisico is na jaren lange blootstelling van hogere concentraties asbest dan die in onze woonomgeving voor hebben kunnen komen, geven aan dat er geen verhoogd risico voor de gezondheid van de bewoners van het Noordereiland is geweest.

We zijn blij dit dossier over asbest te hebben kunnen afsluiten. We kijken terug op een prettige samenwerking met de ambtenaren en de politiek. De vragen in de gemeenteraad en de opstelling van de wethouder hebben ons gesteund. De tijdelijke werkgroep hebben we inmiddels opgeheven.

Willemsbrug

Ook werden er vragen gesteld over ’t werkterrein bij de Willemsbrug op de Maaskade dat na de vondst van het asbest was niet verder was afgezet.

 

 

Heb je interesse in wat Buurt Bestuurt Noordereiland nog meer voor het eiland doet?
In principe komen we iedere eerste maandag van de maand bij elkaar. De vergadering begint strikt om 19:30 in Huiskamer van de Wijk Steiger 22, Burgemeester Hoffmanplein 22.

Wees welkom!

 

Buurt_Bestuurt NoordereilandAnne-Marie Steijl
Buurt Bestuurt Noordereiland

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart