Informatiebijeenkomst Willemsbrug en De Hef

>
>
Informatiebijeenkomst Willemsbrug en De Hef

Informatiebijeenkomst Noordereiland (meld je aan voor 7 december)
De gemeente Rotterdam organiseert een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de Willemsbrug en De Hef.
Op de bijeenkomst zijn deskundigen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden.

Wanneer: dinsdag 12 december 2017
Waar: Stichting Welzijn Mualla, Maaskade 39
Hoe laat: van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur

De gemeente stelt het op prijs als u zich vóór donderdag 7 december aanmeldt voor deze
bijeenkomst. Dat kan via een mail aan Peter van Druten: pp.vandruten@rotterdam.nl.

 

 

Willemsbrug
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is op 6 oktober jongstleden het werk aan de Willemsbrug stilgelegd vanwege asbest in het straalgrit. Zowel de aannemer als de gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar het aanwezige asbest bij de Willemsbrug. Landelijk heeft de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid onderzoek door TNO laten doen.

De onafhankelijke onderzoeksbureaus concluderen dat er sprake is van zeer geringe hoeveelheden asbest. Dit asbest is alleen aangetroffen binnen de tentconstructie rondom de Willemsbrug. Op tal van andere plekken in de omgeving van de brug zijn monsters genomen. Op deze locaties is geen asbest gevonden. Ook op kleding van mensen die binnen de tent hebben gewerkt, is geen asbest aangetroffen.
Alle beschikbare onderzoeken staan op de website van de gemeente Rotterdam.

De Hef
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat grondstof van het grit dat bij De Hef is gebruikt in geringe mate met asbest verontreinigd is geweest. Volgens de leverancier van het grit bevatte het grit van De Hef nog minder asbest dan het grit dat bij de Willemsbrug is gebruikt. Het vrijgekomen stof bij de Willemsbrug bevatte geen asbest. Op basis hiervan is de verwachting dat het vrijgekomen stof bij de werkzaamheden aan De Hef ook geen asbest heeft bevat. De werkzaamheden aan De Hef zijn in maart 2017 afgerond.

 

Landelijk probleem
Het aanwezige asbest in het grit betreft een landelijk probleem waardoor vele werken in Nederland zijn stilgelegd. Vanwege de landelijke omvang heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) aan TNO gevraagd een onafhankelijke beoordeling van de blootstellingsrisico’s uit te voeren. Eén van de belangrijkste uitkomsten is de voorgeschreven wijze waarop het grit en straalstof opgeruimd moet worden.
Bij de Willemsbrug worden de opruimwerkzaamheden door een erkend saneringsbedrijf uitgevoerd. Mensen in beschermende kleding ruimen het grit op.

Risico’s voor de volksgezondheid
De omgeving van de Willemsbrug en De Hef is in zeer geringe mate blootgesteld aan asbest. Asbest is altijd in zeer lage concentratie aanwezig in de buitenlucht. Iedereen ademt tijdens zijn leven asbestvezels in. De kans om kanker of een andere ziekte te krijgen door asbest in de buitenlucht is zeer klein. en tijdelijke, korte blootstelling aan een grote hoeveelheid asbest vergroot de kans op het krijgen van kanker een klein beetje. In dit geval is hooguit sprake geweest van een korte blootstelling aan een kleine hoeveelheid.

Willemsbrug

Planning Willemsbrug
De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Pyloon noord:
– Opruimen en afronden werkzaamheden groot onderhoud in november en begin december.
– Demontage steiger in december.
– Verwijderen steigers over de weg in januari. Hiervoor wordt de brug meerdere nachten afgesloten.
– Herstel conservering onderzijde pylonen zodra deze bereikbaar zijn en het weer dit toestaat.

Pyloon zuid:
– Opruimen, afronden werkzaamheden groot onderhoud en demontage steiger in december.
Zijkanten brug:
– Afronden werkzaamheden groot onderhoud in november, december en januari.
Verlichting:
– Aanbrengen verlichting in november, december en januari.
Binnenzijde pylonen:
– Afronden werkzaamheden in januari.

Tijdelijke voorzieningen:
– Verwijderen container voetpad zuidzijde eind december.
– Verwijderen tijdelijk voet- en fietspad van busbaan in de 2e helft van januari.
Onvoorziene omstandigheden kunnen de planning beïnvloeden.

Werktijden Willemsbrug
Om het werk af te ronden, worden de komende periode de werktijden verruimd zoals ook eerder het geval was. De toegestane werktijden zijn als volgt:
Vanaf heden tot 2 maart 2018 van maandag t/m zaterdag van 7.00 uur tot 23.00 uur, indien nodig van 23.00 uur tot 7.00 uur en op zondagen van 12.00 uur tot 19.00 uur. De geluidsnormen mogen hierbij niet overschreden worden.

Op de volgende dagen wordt niet gewerkt:
Zondag 24 december 2017
Maandag 25 december 2017
Dinsdag 26 december 2017
Zondag 31 december 2017
Maandag 1 januari 2018

Informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende sites van
ISZW en de gemeente Rotterdam raadplegen:
www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbesthoudendstaalgrit
+
www.rotterdam.nl/wonen-leven/willemsbrug
+
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/asbest/
U kunt tijdens kantooruren ook contact opnemen met de GGD, telefoonnummer: 010 – 4339894.

Informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met
Peter van Druten, communicatieadviseur Groot
Onderhoud Willemsbrug en De Hef,
Gemeente Rotterdamvia pp.vandruten@rotterdam.nl of op 06 10 11 12 01.

Zie ook: Nieuwsbrief oktober 2017 Stand van zaken Willemsbrug


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart