Juli bijeenkomst wijkraad Noordereiland

>
>
Juli bijeenkomst wijkraad Noordereiland

De leden van de wijkraad Noordereiland nodigen u uit tot het bijwonen van de openbare bijeenkomst op het Noordereiland, maandag 16 juli 2018.

Agenda:

 • 1. Opening en mededelingen
  Welkom heten van aanwezigen en benoemen van protocol voor de vergadering
 • 2. Vaststellen agenda
  Doornemen van de agendapunten. Waar gaan we ons op richten?
 • 3. Inspreken
  Wilt u inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, dan kunt u dit melden aan: noordereiland@raadrotterdam.nl
 • 4. Gast: Jasper den Hoop – Parkeren
 • 5. Ter informatie
  * Snelheidsmeting Maaskade
  * Terugkoppeling n.a.v. thema-avond Veiligheid 20 juni jl.
  * Terugkoppeling Handhaving en Toezicht (uitlaten honden)
  * Reactie Havenbedrijf Rotterdam op voortgang herstel Maaskade
  * Verslag BBNE 02 juli 2018
  * Activiteitenkalender
 • 6. Ter bespreking
  Inhoudelijke belichting per onderwerp: vragen, meningen, besluit
  * Wijkagenda Noordereiland: van signalen naar wijkanalyse.
  Als het beginpunt van een van een gezamenlijk gedragen uitvoeringstraject voor een effectieve wijkgerichte aanpak.
  We bespreken de kapstokken.
  * Ongevraagd advies overlast kadekapers
 • 7. Ter besluitvorming
  * Besluitenlijst d.d. 18-06-2018
  * Bewonersinitiatieven/huidig budget 2018
  o Hefpark Muziekpark
  o Keti Koti
 • 8. Agenda/datum/locatie volgende vergadering
 • 9. Sluiting

Wij zien u graag de 16e!

Anne-Marie, Mohammed, Hein, Frank en Pim

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 16 juli 2018
Inloop: 19:30
Starttijd: 20:00
Na afloop: Vrij gesprek
Locatie: Huiskamer van de Wijk, Steiger 22
Burgemeester Hoffmanplein 22
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart