1 juli Agenda Buurt Bestuurt vergadering

>
>
1 juli Agenda Buurt Bestuurt vergadering

Buurt BestuurtBeste eilanders,
Graag deel ik met jullie de agenda voor onze Buurt Bestuurt bijeenkomst op maandag 1 juli.

Aanvang: 19:30 uur
Einde: 21.00 uur
Plaats: in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Agenda:

 1. Welkom
 2. Mededelingen & vragen (over zaken die NIET op de agenda staan)
 3. Vaststellen agenda
 4. Actielijst van maandag 3 juni (zie hieronder)
 5. Voortgang van:
  ·         Aanpak kadekapers
  ·         Herstelwerkzaamheden maaskade
  ·         Nieuwbouw bij Hulstkampgebouw
  ·         Buurt AED’s: Overhandiging AED’s met gezellige borrel op dinsdag 2 juli om 16:00 uur in café het haventje
 6. Nieuws uit de Wijkraad
 7. Nieuws vanuit de wijkagent & team handhaving
 8. Updates vanuit werkgroepen
  ·         Werkgroep schoon en heel
  ·         Veilig via Buurtpreventie
  ·         Werkgroep Samen
  ·         Werkgroep verkeer
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 10.  Afsluiting

 

Voor in de agenda van augustus:
De Buurt Bestuurt bijeenkomst van juli is op maandag 5 augustus en is in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com. Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt NoordereilandMet vriendelijke groet,
Patrick en Harmen
Buurt Bestuurt Noordereiland

Planning 2019:

Maandag 5 augustus 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
Maandag 2 september 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
Maandag 7 oktober 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
Maandag 4 november 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
Maandag 2 december 2019 – 19.30 tot 21.00 uur


Acties / bespreekpunten bijeenkomst maandag 3 juni:

 

 • Kadekapers
  o   Dagelijks overlast op de maaskade. Veel overlast rondom Meeuwenstraat, rondom Willembrug en rondom Antwerpse hoofd.
  o   Een van de vervolgacties is tijdelijke proefafsluiting rondom voet van de Willemsbrug. Met bewoners van rond om de Willemsbrug in gesprek gaan om samen te komen tot effectieve aanpak.
  Actie: Terugkoppeling na bewonersgesprek – Patrick
 • AED
  o   Dinsdag 2 juli om 16:00 uur feestelijke overhandiging AED’s met borrel bij café het haventje (zie ook onderstaande tekst dank aan Nils en Annette!).
 • Groenonderhoud
  o   Maaien van de dijk in Ons Park net op het moment dat de dijk mooi in bloei staat.
  o   Meerdere zorgen over groenonderhoud, de staat van het groen maar ook het verdwijnen van het groen (planten die verdwijnen, dood zijn maar die niet vervangen worden. Leo en Lenie hebben oorspronkelijke tekeningen van het Antwerpse hoofd bij zich. Is nooit zo geworden als het plan was. Nu is het zelfs een maanlandschap.
  Actie: Bericht naar baas groen onderhoud, Pim deelt naam en e-mailadres – Patrick samen met Leo en Lenie
 • Vanuit de wijkraad:
  o   Adviesaanvraag vuurwerk. Moeilijke situatie omdat gehele eiland al vuurwerk vrij is.
  o   Buslijn 47
  o   Is nog steeds een mogelijkheid dat er een variant van vraag gestuurd vervoer komt.
  o   Motie is ingediend en aangenomen om beperking van dienstverlening tegen te gaan
  o   Nogmaals verzoek om verlengde variant van de buslijn te onderzoeken.
  o   Humanitas
  o   Mogelijkheid voor buurt bibliotheek bij Humanitas op nieuwe locatie van huis van de wijk (oude X-O lounge).
 • Werkgroepen
  o   Werkgroep veilig: Buurtpreventie loopt door
  o   Werkgroep samen: diverse acties vanuit Arthyra voor Noordereilanders die in het teken staan van samen en bewegen.
  o   Werkgroep schoon: Weer veel hondenpoep, ondernemers dumpen afval in de normale containers
 • Rondvraag
  o   Bouwvergunning villa bij Ons Park is verstrekt
  o   Nieuwbouw situatie bij Hulstkamp gebouw

 

Drie AED’s op het NoordereilandAED

Dankzij de hulp van bewoners, Humanitas en de firma Hakkers is het gelukt om binnenkort een drietal AED’s op het Noordereiland te plaatsen. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Sponsors

Afgelopen winter werd tijdens een Buurt Bestuurt vergadering gevraagd of er eigenlijk een AED in de nachtelijke uren op het eiland beschikbaar is. Dat bleek niet het geval. Het was de start van een Buurt Bestuurt actie om alsnog een AED te regelen. Samen met bewoners werd via crowdfunding geld opgehaald om een AED te kunnen aankopen. Maar daar bleef het niet bij: aangespoord door deze spontane actie besloot Stichting Humanitas een AED te schenken om bij de Huiskamer van de wijk (Steiger 22) te plaatsen. Daarnaast heeft een van de bewoners actief bedrijven benaderd voor sponsoring. Firma Hakkers, die het herstelwerk aan de Maaskade uitvoert, reageerde meteen enthousiast en doneert een AED. Dinsdag 2 juli overhandigt Hakkers de AED officieel aan het Noordereiland.

AED locaties

Ondertussen wordt de plaatsing van de drie AED’s voorbereid, op strategisch locaties op het eiland en conform de voorschriften. Ze mogen bijvoorbeeld niet in de zon worden opgehangen. Zodra ze definitief zijn geïnstalleerd worden ze ook vermeld in het landelijk register van beschikbare AED’s.

Instructie

In overleg met Humanitas komt er binnenkort een AED-instructie voor buurtbewoners. Hoe meer mensen immers weten hoe ze daarmee om moeten gaan, hoe groter de kans dat er straks mensenlevens gered kunnen worden. Deze instructie wordt verzorgd door een betrokken en gecertificeerde bewoner. Meer informatie daarover volgt zodra er meer bekend is.

De leden van Buurt Bestuurt bedanken iedereen die dit initiatief zo gul heeft ondersteund!


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart