Bestuurt Buurt Bestuurt nog?

>
Bestuurt Buurt Bestuurt nog?

Gaat Buurt Bestuurt door? Dat hangt van jullie af!

Nieuwe bijeenkomst op: maandag 8 april.
Zie hieronder de agenda.

Vorig jaar werd het overlegorgaan Buurt Bestuurt Noordereiland voorlopig opgeschort. Een aantal bestuursleden was na vele jaren toe aan nieuwe impulsen, evenals Buurt Bestuurt zelf. Tijd om even na te denken over hoe een Buurt Bestuurt 2.0 eruit zou kunnen zien. Buurt Bestuurt is gesprekspartner voor diensten van de gemeente en de wijkpolitie en diverse organisaties op het Noordereiland.

Buurt Bestuurt Noordereiland

Het doel: met betrokken bewoners bijdragen aan een schoon en veilig Noordereiland.

Agenda van de vergadering

Pim en ik hebben via diverse media een oproep geplaatst het voorzitterschap en secretariaat van ons over te nemen. Wij hebben dit vele jaren met inzet gedaan, maar onze leeftijd en persoonlijke situatie maken dat wij het stokje over moeten dragen aan de jongere generatie.  

Tot op heden hebben zich geen geïnteresseerden gemeld en dat betekent dat wij 8 april Buurt bestuur Noordereiland moeten opheffen, met pijn in het hart.

Wij zien Buurt Bestuurt nog altijd als een goed laagdrempelig instrument  voor het contact tussen bewoners en diensten over kwaliteit van leven op ons eiland. Sinds onze laatste bijeenkomst van november hebben wij weinig gedaan, maar toch 2 overlast gevende projecten aangesproken.

Agenda 8 april 2024

 1. Opening en welkom
 2. Aandacht voor het overlijden van Leo de Graaff en Jan Willemse
 3. Extra agendapunten vanuit de aanwezigen
 4. Overlast Dark Store Flinck
 5. Overlast de Hendrik
 6. Beheer, onderhoud en budget voor de AED,s Sleephellingstraat en Koopvaardijhof.
 7. Laatste oproep voor trekkers van Buurt Bestuurt
 8. Besluit tot voortzetten of opheffen.
 9. Sluiting.

Met vriendelijke groet, mede namens Pim, 
Marjolein

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie:Huis vd Wijk, Prins Hendrikkade 89.


Enkele acties van Buurt Bestuurt in de afgelopen jaren:

 • Opstarten van schoonmaakteams en deze voorzien van grijpers en vuilniszakringen om zwerfafval te rapen. Nog steeds zijn diverse bewoners daar actief mee bezig.
 • Buurtpreventieteam: bewoners liepen regelmatig een rondje over het eiland om te inventariseren op zwerfafval, beschadigd straatmeubilair, kapotte verlichting of onveilige situaties. Hun bevindingen werden doorgegeven aan de betreffende dienst van de gemeente.
 • Realiseren van drie AED’s op het Noordereiland en organiseren van cursussen om burgerhulpverleners te trainen voor het bedienen van zo’n AED en het uitvoeren van een reanimatie.
 • Regelmatige schouw van het eiland samen met handhavers, wijknetwerker en wijkagent om probleemplekken of -situaties aan te kaarten.
 • Actie Schoon Schip: plantenmarkt, zwerfafvalactie en pop-up milieupark.

Aanpakkers gezocht

Er zijn vorig najaar diverse opties genoemd voor een doorstart en nieuwe aanpak van Buurt Bestuurt, bijvoorbeeld om niet meer maandelijks te vergaderen, maar hooguit 4 tot 6 keer per jaar bijeenkomen om bepaalde thema’s te bespreken en daar concrete acties voor af te stemmen. Het zijn maar eerste ideeën, maar om die te kunnen realiseren zijn er actieve en betrokken bewoners nodig die willen meedenken hierover en willen helpen Buurt Bestuurt weer op te starten.

Daarom: ben jij zo’n bewoner en wil je helpen Buurt Bestuurt en de belangen van de bewoners (en ondernemers) weer stevig op de kaart te zetten? Meld je dan aan of vraag informatie via bbnoordereiland@gmail.com

Voor wie hier meer over wil weten is er op maandag 8 april een bijeenkomst van 19.30 – 21.00 uur in het Huis van de Wijk, Prins Hendrikkade 89.

Graag tot maandag de 8e,

Met hartelijke groet,
Marjolein & Pim

Informatie

Datum: 8 april 2024
Locatie: Huis van de Wijk, Prins Hendrikkade 89, Rotterdam
Inloop: open vanaf 19.00 uur
Aanvang: bijeenkomst 19.30 uur

E-mail: bbnoordereiland@gmail.com

Bron: Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart