Buurt Bestuurt heft zich op

>
Buurt Bestuurt heft zich op

Tijdens het overleg van 8 april 2024 is het besluit genomen om Buurt Bestuurt vanaf die
datum op te heffen. Ondanks diverse pogingen om dit platform voor bewoners nieuw leven
in te blazen bleef de animo daarvoor uit. Tijdens overleggen bleek slechts een handjevol
deelnemers aanwezig te zijn en er waren geen opvolgers voor de voorzitter en secretaris.
Ideeën genoeg maar niemand die de uitvoering daarvan op zich kon nemen.

Buurt Bestuurt Noordereiland

Tijdens dit laatste overleg werden in het bijzijn van de wijkmanager en wijkagent nog wel een
aantal punten besproken, zoals de overlast rond De Hendrik, ondernemer Flinck aan de
Maaskade. Het verslag van het overleg vind je op www.noordereiland.org/buurtbestuurt
Officieel is Buurt Bestuurt opgeheven, maar het mailadres blijft beschikbaar:
bbnoordereiland@gmail.com. Daar kan je nog altijd terecht voor vragen en informatie. En
misschien melden zich alsnog bewoners die zich willen inzetten voor een herstart.

Verslag van de vergadering

Aanwezig: Pim Janse, Marjolein Feenstra, Jasper Nootenboom (wijkagent), Soenil Bahadour (wijkmanager gemeente Rotterdam), Winie Wiegmans, Nathalie Lubeek, Jolanda Hoek, Arthyra de Klerq, Annette de Bus.

 1. Pim Janse, gespreksleider heet een ieder welkom.
 2. Jan Willemse 2018-2022 lid van de wijkraad en Leo de Graaff zijn recent overleden. Zij hebben zich vele jaren ingezet voor de samenleving van het eiland, waarvoor postuum dank.
 3. Overlast dark store Flinck. Aanwezigen zien dagelijks overlast van deze onderneming en vinden ook dat een dergelijk bedrijf niet hoort in onze woonomgeving. Ook kijkt de betroffen VvE in hoeverre dit bedrijf is toegestaan volgens het reglement behorende bij de splitsingsakte.
 4. Overlast bewoners de Hendrik. De omwonenden noemen op diverse punten overlast: Naast plaatsingen, verkeerd aanbieden van karton waardoor de containers verstoppen, geluidsoverlast etc. Er is inmiddels uitvoerig geklaagd bij de verhuurder. Geadviseerd wordt de DCMR te bellen bij geluidsoverlast en waar nodig de politie via het nummer 112. Wijkmanager Soenil zal praten met de exploitant hierover.
 5. Beheer, onderhoud, budget AED’s en opfris cursus reanimatie. Het beheer van de AED Koopvaardijhof zal overgenomen worden door Nathalie en de AED Sleephellingstraat door Otto. Budget wordt geadviseerd aan te vragen via Opzoomeren. Marjolein en Nathalie zullen nog een opfriscursus organiseren voor de cursisten van vorig jaar.
 6. Toekomst van Buurt Bestuurt. Aangezien zich geen bewoners gemeld hebben die Buurt Bestuurt willen voortzetten houdt Buurt Bestuurt vooralsnog helaas op te bestaan. Alleen de mailbox blijft, deze is ook een database van projecten uit het verleden en contactpersonen. Het blijft mogelijk hier een vraag te sturen, maar deze zal onregelmatig worden beantwoord.
 7. Bij de rondvraag worden gemeld het grote aantal honden dat los loopt en waarvan de poep niet wordt opgeruimd. Op diverse plaatsen wordt er geparkeerd op hoeken van straten, onveilig en overlast gevend. SVP actie door Toezicht & Handhaving / politie. Aandacht voor verkeerstekens op de straat die onderhoud nodig hebben. Er wordt hard gereden op de kades; Soeniel: als we de kades bestempelen tot 30 km gebied kan er worden heringericht om de snelheid te verlagen.
 8. Sluiting; Pim bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid bij deze laatste bijeenkomst van BBNE. We spreken af dat als er zich een aanleiding voordoet we elkaar weten te vinden en een vergadering organiseren met de bekende ‘partners’

Hieronder de agenda:

Agenda 8 april 2024

 1. Opening en welkom
 2. Aandacht voor het overlijden van Leo de Graaff en Jan Willemse
 3. Extra agendapunten vanuit de aanwezigen
 4. Overlast Dark Store Flinck
 5. Overlast de Hendrik
 6. Beheer, onderhoud en budget voor de AED,s Sleephellingstraat en Koopvaardijhof.
 7. Laatste oproep voor trekkers van Buurt Bestuurt
 8. Besluit tot voortzetten of opheffen.
 9. Sluiting.

Met hartelijke groet,
Marjolein & Pim

Informatie

Datum: 8 april 2024
Locatie: Huis van de Wijk, Prins Hendrikkade 89, Rotterdam
Inloop: open vanaf 19.00 uur
Aanvang: bijeenkomst 19.30 uur

E-mail: bbnoordereiland@gmail.com

Bron: Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart