16 november online bijeenkomst wijkraad

>
>
16 november online bijeenkomst wijkraad

Wijkraad vergadert openbaar (online)Wijkraad agenda

De Wijkraad Noordereiland vergadert maandag 16 november weer openbaar. Ook dit keer nog online. Meeluisteren en -kijken met de vergadering kan via de gemeentelijke link

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689979/Digitale%20vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2016-11-2020

Inspreken?
Heb je zelf een agendapunt dat je graag besproken wil zien, dan kan je live ‘inspreken’. Stuur dan op tijd een mailtje naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Je agendapunt moet uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering binnen zijn.

Op de agenda staan dit keer onderwerpen als: Duimdrop, Oud&Nieuw, Gemeentepeiler en de vraag hoe bewoners kunnen participeren in het ontwerpplan voor de Maaskade.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  – Gemeentepeiler 3 over de wijkagenda actief van 9 t/m 22 november
  – Jaarwisseling: geen nationaal vuurwerk, geen afsluiting
  – Gesprek met de heer Teunissen (Jan-Philip)
 2. Vaststellen agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Bewonersinitiatieven
  a BI 20- 0956 – Eilandwinkel
  b BI 20- 1031 – Het warme winterfeest
 5. Ter besluitvorming:
  a Vaststellen besluitenlijst d.d. 19 oktober 2020
  b Vergaderdata 2021
 6. Ter bespreking:
  a PvE Maaskade en bespreken verdere participatie (projectleider Jannes van der Heide aanwezig
  om 20.30 uur)
  b Stand van zaken Duimdrop
  c Mobiliteitshub onder de Willemsbrug (toelichting door Jan-Philip)
  d Toekomstbestendig Noordereiland (toelichting door Pim)
  e Spreekuur wijkraad (toelichting door Pieter)
 7. Agenda volgende vergadering
 8. Sluiting

Wij zien u graag de 16e (via video)

Wijkraad Noordereiland

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689979/Digitale%20vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2016-11-2020

Rechts naast het veld Locatie kan je klikken om de live vergadering te volgen. Wil je bij een agendapunt het bijbehorende document lezen, klik dan op het groene vinkje.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 16 november 2020
Formele vergadering in de digitale omgeving Microsoft teams te volgen via livestream
Email: wijkraden@rotterdam.nl

Bron: www.gebiedscommissies.notubiz.nl


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart