19 oktober video bijeenkomst wijkraad

>
>
19 oktober video bijeenkomst wijkraad

Wijkraad vergadert openbaar (online)Agenda Wijkraad Noordereiland vergadering

Maandag 19 oktober vergadert de Wijkraad Noordereiland weer openbaar.
Nou ja, openbaar, nog altijd alleen digitaal.
Wie wil kan wel meekijken en luisteren via de gemeentelijke website de gemeentelijke link

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689977/Digitale%20vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2019-10-2020

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  – Gemeentepeiler: peiling 3
  – Stand van zaken jaarwisseling
 2. Vaststellen agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Bewonersinitiatieven
  a BI 20-0624 – Zomerprogrammering – Wijkraad heeft ingestemd met verzoek restant in te zetten
  voor activiteiten in de herfstvakantie.
  b BI 20-0765 – Geveltuin voor de school – Aanvraag is na nadere toelichting afgewezen.
  c BI 20-0827 – Noordereiland Opera Mini Editie 2020 – Aanvraag is toegekend na nadere toelichting.
  d BI 20-0869 – Boomballet Binnentuin Noordereiland – Aanvraag is toegekend na nadere toelichting.
 5. Ter besluitvorming:
  a Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 september 2020
  b Wijkraad besluit Jan Willemse aan te stellen als technisch voorzitter voor de periode van één jaar,
  tot uiterlijk 19 oktober 2021
  c Advies Strategie Marien Zwerfafval (i.v.m. deadline al verzonden)
 6. Ter bespreking:
  a Stand van zaken PvE Maaskade en verdere participatie (projectleider Jannes van der Heide
  aanwezig om 20.30 uur)
  b Verkennen van een toekomstbestendig Noordereiland (toelichting door Pim)
  c Spreekuur van de wijkraad; haalbaarheid en wenselijkheid (toelichting door Pieter)
 7. Agenda volgende vergadering 16 november 2020
 8. Sluitin

Wij zien u graag de 19e (via video)

Wijkraad Noordereiland

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen):
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689977/Digitale%20vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2019-10-2020

Rechts naast het veld Locatie kan je klikken om de live vergadering te volgen. Wil je bij een agendapunt het bijbehorende document lezen, klik dan op het groene vinkje.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 19 oktober 2020
Je kan gebruik maken van de mogelijkheid om ‘in te spreken’.
Heb je een onderwerp waar je graag aandacht voor wil vragen in dat overleg, stuur dan een mailtje naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Je agendapunt moet uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering binnen zijn. Daarna kan je tijdens de vergadering zien hoe je agendapunt wordt besproken.
De eerstvolgende vergaderingen zijn op 19 oktober, 23 november en 21 december.

Bron: www.gebiedscommissies.notubiz.nl


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart