Informatieavond Wijkakkoord Entrepot-Noordereiland

>
Informatieavond Wijkakkoord Entrepot-Noordereiland

Bericht van Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Inloopbijeenkomst maandag 18 september 

Deze bijeenkomst is voor terugkoppeling aan de wijk op basis van eerdere inbreng en dat de volgende onderdelen komen aan bod:

Toelichting Wijkvisie
Toelichting de 4 jarige visie voor de wijk door wijkraad en wijkmanager

Toelichting Wijkactieplan
Toelichting van de concrete acties voor 2023 door wijkraad en wijkmanager

Plannen mobiliteit Willemsbrug
Toelichting van de concept plannen door afdeling verkeer

Plannen Binnenstad
Toelichting van concept stedelijke plannen in onze wijken door Stadsontwikkeling 

Inloopbijeenkomst Wijkakkoord wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkakkoord

In juli 2023 heeft de gemeenteraad het wijkakkoord voor Entrepot-Noordereiland vastgesteld. Het wijkakkoord is de komende jaren de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord is gemaakt door de wijkraad, bewoners, de gemeente en organisaties in de wijk. Onderdeel is het wijkplan.

(Klik op de knop voor de Wijkvisie)

Het wijkakkoord wordt door de gemeente uitgevoerd. Waar mogelijk doet zij dit samen met bewoners en organisaties die in de wijk actief zijn. De wijkraad kijkt mee of hetgeen dat is afgesproken ook echt wordt uitgevoerd.

(Klik op de knop voor de acties)

Meer info op de webpagina van de gemeente:
mijn.rotterdam.nl/link/project/wijkakkoordentrepot-noordereiland2023-20

Wijkakkoord Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Er zijn 39 wijkraden in Rotterdam. Allemaal hebben ze dit jaar een wijkakkoord moeten opstellen, die in juli door de gemeenteraad officieel is vastgesteld. Een wijkakkoord vormt de basis voor de samenwerking in de wijk. Het bestaat uit:

  • Een wijkvisie: wat is het huidige beeld van de wijk en wat zijn de wensen voor de toekomst.
  • Een jaaractieplan: hierin staan de acties vermeld die het komende jaar moeten worden uitgevoerd.

Het wijkakkoord is gemaakt door de wijkraadsleden in samenwerking met de gemeente. Voorafgaand aan het opstellen ervan heeft de wijkraad gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en organisaties om een helder beeld te krijgen over de wijk en te inventariseren waaraan behoefte is. De wijkraad stelt vervolgens een lijst op van gewenste acties en de gemeente onderzoekt welke acties (financieel)haalbaar en te realiseren zijn.

Noordereiland augustus 2023 (foto: Nils Hilbers)

Net als in veel andere wijken staan op de lijst acties zoals snelheidsbeperkingen en betere doorstroming van het verkeer, maar ook bijvoorbeeld meer aanwezigheid van de gemeente in de wijk.

De wijkraad houdt bewoners op de hoogte van de acties die de komende tijd en volgend jaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld via de verschillende media in de wijk, maar ook worden ze besproken tijdens de maandelijkse openbare vergaderingen. Bewoners kunnen daarbij als toehoorder aanwezig zijn. Zij kunnen ook gebruik maken van hun inspreekrecht om onderwerpen aan te kaarten, maar moeten dat vooraf aanmelden voor de agenda.

Bijeenkomst Jaaractieplan

De wijkraad Entrepot-Noordereiland wil graag hun jaaractieplan en het wijkakkoord voorleggen aan de bewoners van de wijk en er met hen over in gesprek gaan. Daarvoor organiseert de wijkraad een informatiebijeenkomst op:

  • Maandag 18 september
  • Start: 19.30 uur (deze bijeenkomst is een inloopavond).
  • Locatie: de Wijkhub, Stoomtramweg nr. 110

Verslag op Facebook

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart