Uitslag lezersonderzoek krant

>
Uitslag lezersonderzoek krant

Eilandkranten NoordereilandIn januari 2023 ontvingen bewoners van het Noordereiland een vragenlijst waarin hen gevraagd werd wat zij vinden van de Eilandkrant. Samen met het onderzoeksbureau van de gemeente Rotterdam hield de
redactie een lezersonderzoek. Voldoet het aan een behoefte, wordt het goed gelezen en hoe bevalt de vormgeving? Worden er nog onderwerpen gemist?

De respons was hoog. Het merendeel van de invullers geeft aan de krant helemaal te lezen, deze goed te waarderen als informatiebron en naar aanleiding van de maandagenda activiteiten te bezoeken. Er zijn bruikbare suggesties gedaan, waar de redactie zich over zal buigen. Wij bedanken onze lezers hartelijk voor hun reacties.

Het eindrapport (PDF) is hier te downloaden »

 

 

Hieronder enkele delen uit  uit het rapport

Samenvatting
De Eilandkrant is een maandelijks wijkblad dat op Noordereiland wordt verspreid. In januari is gelijktijdig met de Eilandkrant een vragenlijst over de Eilandkrant verspreidt.
De respons bedroeg 21 procent. De vragenlijsten zijn nagenoeg allemaal ingevuld door bewoners die de Eilandkrant lezen. Naar schatting leest de helft tot driekwart van de bewoners (die geen NEE/NEE sticker hebben) de Eilandkrant.
De meeste lezers lezen nagenoeg alle artikelen.

Men is positief over de alle aspecten die zijn bevraagd, zoals:

  • relevantie van de artikelen
  • schrijfstijl
  • vormgeving
  • formaat
  • verschijningsfrequentie.

De maandagenda is voor bijna de helft van de lezers reden geweest om een activiteit te bezoeken.
Er zijn een aantal bruikbare suggesties gedaan om de Eilandkrant verder te verbeteren.

Respons
Noordereiland heeft bijna 1.900 bewoonde adressen. In Rotterdam heeft 26 procent van de adressen een NEE/NEE sticker1. Die adressen krijgen geen Eilandkrant.
De Eilandkrant wordt in totaal op 1.400 adressen verspreid.
Respons:
Via internet: 171 + Op papier: 130 = Totaal: 301

Het responspercentage komt daarmee op 21 procent.
Niet alle vragenlijsten zijn volledig ingevuld.
Ouderen en bewoners van koopwoningen zijn oververtegenwoordigd in de respons.
Jongeren zijn ondervertegenwoordigd.

Bereik van de Eilandkrant
Slechts een enkele respondent woont niet op Noordereiland.
Ook slechts een enkeling zegt de krant niet te kennen of niet te lezen.

Uitgaande dat ca. 25 tot 40 procent van de lezers de enquête invult betekent dit, dat tussen de 700 en 1.150 huishoudens de Eilandkrant leest. In dat geval wordt de Eilandkrant door de helft tot drie kwart van de huishoudens (zonder NEE/NEE sticker) gelezen. Een zeer hoog bereik.

Bekendheid
Nagenoeg alle respondenten kennen de krant. De kans dat mensen die de krant niet kennen de enquête invullen is vanwege de wijze waarop de enquête is verspreid gering.

Leesfrequentie
Negentig procent van de respondenten die de krant kennen, leest de krant altijd. Acht procent leest de krant af en toe. Slechts enkele respondenten kennen de krant wel, maar lezen hem nooit.

Leesintensiteit
Zeven op de acht respondenten die de krant (wel eens) lezen, leest alle artikelen. Een op de acht leest enkele artikelen. Slechts een enkeling snelt alleen de koppen.

Maandagenda
De belangrijkste rubriek in de Eilandkrant is de maandagenda. Strikt genomen was dit zelfs de aanleiding om de Eilandkrant uit te geven.
Ruim negentig procent van de lezers bekijkt (wel-eens) de maandagenda. Slechts zes procent geeft aan weleens iets te missen in de agenda.

Verschijningsvorm Eilandkrant

Papier versus digitaal
Negentig procent van de respondenten die de Eilandkrant leest, gebruikt daarvoor de papieren versie. Daarnaast is er een kleine groep die de krant online als PDF leest en een nog kleinere groep die de krant op de website van Noordereiland leest.

Lengte artikelen
Bijna negentig procent vindt de lengte van de arti-kelen in de krant goed. Iets meer dan tien procent vindt ze te kort. Slechts een enkeling vindt ze te lang.

Relevantie artikelen
Ruim driekwart van de respondenten vindt (bijna) alle artikelen relevant. Ruim een vijfde vindt een deel van de artikelen wel relevant, maar ook een deel niet. Slechts een enkeling vindt de artikelen niet relevant.

Lees het hele eindrapport (PDF) hier door het te downloaden »

 

 

 

Bron: Gemeente Rotterdam

 

Bekijk alle kranten op: noordereiland.org/eilandkrant »

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart