5 april 2023 agenda Buurt Bestuurt

>
5 april 2023 agenda Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt

Dit staat op de Agenda BB woensdag 5 april 2023.

Locatie Huis vd Wijk ad Kade
Tijd 19.30- 21.00 uur.
Voorzitter: Pim Janse
Secretaris: Marjolein Feenstra

Agenda:

 1. Opening van de vergadering
 2. Rondje voorstellen
 3. Overlegmoment met Soenil Bahadour, wijkmanager
 4. Overlegmoment met Necdet Burakcin, wijkagent
 5. Mededelingen van Buurt Bestuurt
  – Brief aan dhr. Hammink rayondirecteur Zuid binnen, zie hieronder ⇓
  – Bericht aan Jannes vd Heide, groenvoorziening Maaskade
 6. Evenement 29 april
 7. AED en reanimatiecursussen.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

 

Datum: Woensdag 5 april 2023
Locatie: Huis vd Wijk aan de kade, Pr. Hendrikkade 89
Van 19.30 -21.00 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)

Buurt_Bestuurt NoordereilandWij hechten waarde aan jullie aanwezigheid.

 

Ben je verhinderd?
Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.

 

 


Brief aan dhr. Hammink rayondirecteur Zuid binnen

 

Aan: dhr. A.C.H. Hammink (per e-mail)
Van: Buurt Bestuurt Noordereiland
Ond: relatie & samenwerking diensten / medewerkers met de wijk c.q. Buurt Bestuurt

CC: Dhr. R.A.C.J. Simons (wethouder)
Wijkraad Entrepot-Noordereiland
Soenil Bahadour (wijkmanager)
Arno Stroop (accounthouder Directie Veilig)
Rotterdam, 28 maart 2023

Geachte heer Hammink,
Op 17 oktober 2022 hebben wij u een schrijven gestuurd, waarin wij onze zorgen uitspreken over de bestaande ondersteuning van de gemeentelijke diensten en de verminderde mogelijkheden tot samenwerking met Buurt Bestuurt om het eiland deugdelijk en duurzaam te blijven onderhouden en de wijksamenleving te verbeteren.
Recent hebben wij vernomen dat de 8 uur, die de sinds november aangestelde wijknetwerker tot haar beschikking heeft, ontoereikend zijn om de bijeenkomsten van Buurt Bestuurt bij te wonen en in gezamenlijk overleg te werken aan verbetering van het woon- en leefmilieu.
Wij betreuren deze ontwikkeling.

Wij zien nu al een geleidelijke achteruitgang van de staat van onderhoud van buitenruimte, waaronder de groenvoorziening. Bewoners kennen het eiland zeer goed, zij zijn nog steeds bereid hun kennis, tijd en ervaring in te zetten om in samenwerking met de professionals een goed wijkklimaat in stand te houden.

Ook wij zien dat er wijken zijn in Rotterdam, die veel en meer aandacht vragen dan onze wijk. Echter, bij de huidige geboden mogelijkheden van de gemeentelijke diensten zal het eiland onherroepelijk afglijden naar een situatie, waarvan uit wetenschappelijk onderzoek al lang bekend is, dat het vele vormen van criminaliteit aantrekt. Ook hier geldt, dat voorkomen beter is dan genezen. Wij zien dit bewezen in sommige wijken om ons heen.

Wij begrijpen dat er altijd schaarste is aan geld en menskracht en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Actieve bewoners kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het maken hiervan. Zij zien de dagelijkse ontwikkelingen en bedreigingen als geen ander.
Het zal u, mogelijk, niet ontgaan zijn dat er veel tijd en energie is besteed aan het bewonersinitiatief Calisthenics sporttoestel. Bewoners, actief in Buurt Bestuurt, gaven in 2020 aan plaatsing in Ons Park af te wijzen. Desalniettemin dreigt plaatsing in Ons Park een feit te worden.
Graag komen wij met u in gesprek over genoemde onderwerpen en nodigen u daarom uit tot het bijwonen van onze eerstkomende bijeenkomst op 5 april 2023.

 

Met vriendelijke groet namens Buurt Bestuurt

Dhr. Pim Janse, voorzitter
Mevr. Drs. Marjolein Feenstra, secretaris

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart