Verslag 4 januari Buurt Bestuurt

>
Verslag 4 januari Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt verslag4 januari 2023 / 19:30 UUR / Huis van de Wijk

OPENING EN MEDEDELINGEN

Welkom aan iedereen en een heel goed 2023 toegewenst.
Marjolein deelt mee dat Julie Bulthuis is overleden; zij was een hartelijke, sociaal voelende, betrokken vrijwilliger op vele vlakken. We leven mee met de nabestaanden.

AGENDA 4 jan. 2023

Te bespreken

1. Mededeling van de wijkagent: geen
(is nog met vakantie)

2. Terugkoppeling van de voorzitter:
2.1 Diensten
In november is vanuit BB een brief gestuurd naar Dhr. Hammink, rayondirecteur gemeente Rotterdam, waarin zorg is uitgesproken over de ondersteuning van de diensten. inmiddels is er een parttime wijknetwerker aangesteld (Deniz Cebeci). Marjolein heeft een gesprek hierover gevoerd met wijkmanager Soeniel. Een kennismakingsgesprek met Deniz wordt ingepland. Haar inzet wordt gevraagd bij: BBvergaderingen, wijkmarkt 29-4 as, uitgebreide schouw in het voorjaar, inzet in parkeerbeleid. Ook de rolverdeling wijkmanager, wijknetwerker, BB en Wijkraad zal worden besproken.

2.2 AED Sleephellingstraat (onderhoud); Harmen is gevraagd hier actie op te ondernemen.

2.3 Reanimatiecursus: er hebben zich nu 15 mensen aangemeld; genoeg om ook een tweede cursus in maart te kunnen geven. Marjolein heeft al afgestemd met Natalie en stemt ook af met SOL voor gebruik Huis van de Wijk. Certificering bij Hartslag.NU is aandachtspunt.
Verzoek om Wijkraad te informeren over deze cursus en mogelijk te kijken naar zelfde proces voor Entrepot. Marjolein pakt dat op.
Verder wordt gespeculeerd over de AED aan het Burgemeester Hoffmanplein (wellicht weet Yvonne Alexandre van Woonstad hier meer over).
In het verlengde hiervan een vraag over de scootmobielruimte, waar de ruit van stuk is. Huismeester van Woonstad gaat hier over.

2.4 Budget Marjolein heeft een budget toegekend gekregen voor BB in 2023; alle kosten van 2022 zijn voldaan en het jaar is afgesloten. Let op: de beheerder van de bladblazer kan bonnen voor benzine indienen bij Marjolein (Pim pakt dit op).

2.5 Eilandkrant wordt gesponsord door lokale ondernemers (horeca etc.); BB heeft ook bijgedragen, maar het is nog steeds een krap budget. Pim stelt dit aan de orde bij de Wijkraad.

3. Schoon en Groen (Pim):
Er wordt afspraak gepland met Serife voor opvolging afspraken. Leo stuurt verslag van de “schouw” naar BB.

4. Koningsdag 2023
Op 29-4 wijkmarkt met activiteiten, dus geen extra inzet op een Koningsfeest.

5. Activiteiten 29-4
Wijkmarktdag van 12 – 17 uur. Samenwerking BB, Iedereen aan Boord, Wijkagent, Directie Veiligheid, Stadsbeheer, horeca Noordereiland en SOLwerk. Coordinatie door Yvonne Alexandre van Woonstad. Voor BB is aangemeld: pop-up milieupark, ruiltafel, een activiteit voor kinderen.

6. Concept-Wijkvisie Entrepot-Eiland
Tot 16 januari kan feedback worden gegeven op de Wijkvisie; oproep aan eenieder om dat digitaal of analoog te doen.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

 

 

Vergaderingen vanaf 2023 op de 1e WOENSDAG van de maand:

1 februari 2023
1 maart 2023
5 april 2023
3 mei 2023
7 juni 2023
5 juli 2023
9 augustus 2023 (optioneel)
6 september 2023
4 oktober 2023
8 november 2023
6 december 2023

 

Buurt Bestuurt

 

 

 

Bron: Buurt Bestuurt


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart