Agenda Wijkraad 22 april 2024

>
Agenda Wijkraad 22 april 2024

Openbare vergadering Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Maandag 22 april 2024 is er weer een openbare vergadering van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Dit keer is in de Wijkhub EN, Stoomtramweg 110, 3071 ZH, Rotterdam. Bewoners uit beide wijken zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Wijkraad vergadering 22 april 2024

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden via: https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/0bad0948-fc4c-4f81-b44d-48533d318b00

Complete agenda 22 april:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
  Rozemarijn Kalkman
 4. Beëdiging/installatie nieuw wijkraadslid mevrouw Ellen Verouden door voorzitter
 5. Verkiezing voorzitter wijkraad Entrepot-Noordereiland
  Conform. Artikel 14. Lid 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022, wordt de voorzitter van de wijkraad voor een periode van een jaar gekozen. De wijkraad zal de verkiezingsprocedure opvolgen en in het openbaar nieuwe verkiezingen voor de voorzitter houden.
 6. Ter besluitvorming:
  6.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 maart 2024
 7. Ter bespreking:
  7.a Bos op poten (feest op 16-05-2024), Desiree
  7.b Wijkraden conferentie op 23-03-204, Willem
  7.c Herdenking 14-05-2024, Fatima
  7.d Bewonersinitiatieven, Soeniel
  7.e Plaatsing Geluid Informatie Display (GID), Theo
  7.f Rotterdams Weerwoord, Thomas
  7.g WR-Feijenoord-Jongerenhub, Thomas
  7.h Wijk voor Wijkactie, Soeniel
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Agenda op de website van de gemeente

De agenda + bijlagen van de wijkraadvergadering vind je op https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/0bad0948-fc4c-4f81-b44d-48533d318b00

Info vergadering
Datum: maandag 22 april 2024
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Wijkhub EN, Stoomtramweg 110, 3071 ZH, Rotterdam.  

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart