Agenda Wijkraad 25 maart 2024

>
Agenda Wijkraad 25 maart 2024

Openbare vergadering Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Maandag 25 maart is er weer een openbare vergadering van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Dit keer is dat in het Huis van de Wijk op het Noordereiland. Bewoners uit beide wijken zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

25 maart 2024 - Vergadering wijkraad Entrepot-Noordereiland

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

Onderwerpen deze avond onder meer:

 • Vaarroute 2024 Iedereen aan boord
 • Terugblik inloopbijeenkomst Horecagebiedsplan 2024-2027
 • Spreekuren in de Wijkhub
 • Opzet herdenking 14 mei 2024

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden via https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/435e7392-48cf-45a3-9eea-2008eac1becb

Complete agenda 25 maart:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners – Vaarroute 2024 (jaarplan), Iedereen aan boord
  (Ellen van Bodegom)

 4. Ter besluitvorming:
  4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 26-02-2024Bijlagen

 5. Ter bespreking:
  a. 3 april 2024 spreekuur Handhaving & Toezicht
  b. 26 maart 2024 spreekuur wijkraad
  c. Spreekuur wijkwethouder Chantal Zeegers
  d. Update wijk infokaart – Desiree Scheid
  e. Terugkoppeling Bijeenkomst Horeca Gebiedsplan – Desiree Scheid
  f. Terugkoppeling bijeenkomst mobiliteitsbijeenkomst – Willem van Randwijk 
  g. Schoonmaak Actie Buurt Bestuurt Entrepot – Afquir Fatima Zahra
  h. Wijkraden conferentie zaterdag 23 maart – Willem van Randwijk
  i. Opzet herdenking van 14 mei 2024 – Wijkraadcoördinator
  j. Stand van zaken nieuw wijkraadslid – Wijkraadcoördinator

 6. Bewonersinitiatieven – Wijkmanager
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Agenda op de website van de gemeente

De agenda + bijlagen van de wijkraadvergadering vind je op: https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/435e7392-48cf-45a3-9eea-2008eac1becb

Info vergadering
Datum: maandag 25 maart 2024
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Huis vd Wijk aan de Kade, Pr. Hendrikkade 89a/b, Rotterdam.  

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart