Agenda Wijkraad 27 mei 2024

>
Agenda Wijkraad 27 mei 2024

Openbare vergadering Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Maandag 27 mei 2024 is er weer een openbare vergadering van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Dit keer is in het Huis van de Wijk, Prins Hendrikkade 89. Bewoners uit beide wijken zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Vergadering wijkraad Entrepot-Noordereiland 27 mei 2024

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

Onderwerpen deze avond onder meer:

 • Inspreker over toegankelijkheid
 • Procedure aftreden/opvolging wijkraadslid
 • Terugblik kranslegging 14 mei
 • Buurtgesprek 19 juni

Na afloop is er nog gelegenheid om te praten met de wijkraadsleden.

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden via: https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/c6a028e8-4785-40c9-9eab-885b4cf98151

Complete agenda 27 mei:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
  De heer Vincent van Hattem: toegankelijkheid
 4. Mededelingen
  4.a Aftreden wijkraadslid en procedure voor opvolging
  4.b Bewonersbijeenkomst-Buurtgesprek op 19 juni 2024
 5. Ter besluitvorming:
  5.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 april 2024
 6. Ter informatie:
  6.a Adaptiestrategie Kop van Feijenoord (Tineke Keuzenkamp cluster SO)
  6.b Bos Op Poten op 16 mei 2024
  6.c Boekje Wijkvisie Wijkraad Entrepot-Noordereiland Wijkvisie 2022-2026
  6.d Bezoek wethouder Chantal Zeegers
  6.e Herdenking 14 mei 2024
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Info vergadering
Datum: maandag 27 mei 2024
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk, Prins Hendrikkade 89

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Bericht op Instagram

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart