Verslag 3 mei Buurt Bestuurt

>
Verslag 3 mei Buurt Bestuurt

Aanwezig: Lenie, Gerard, Leo, Arthyra, Marjolein & Pim

Afwezig: wijkregisseur of wijknetwerker, vertegenwoordiger SOL, wijkagent, vertegenwoordiger Toezicht & Handhaving, vertegenwoordigers gemeentelijke diensten

Ondanks het gering aantal aanwezigen werken we de, in de uitnodiging vermelde agenda af.

Buurt Bestuurt

Verslag vergadering

 1. Opening
  Welkom aan de aanwezigen. Zodra iedereen voorzien is van koffie of thee gaan we van start.
 1. Mededelingen
  Leo (namens woonomgeving Koopvaardijhof) brengt ter sprake dat de kortgeleden gedane toezeggingen over onderhoud openbaar groen in en rond de Koopvaardijhof, tot op vandaag, andermaal niet worden nagekomen. De herplant van bomen had al moeten plaatsvinden maar lijkt verschoven naar najaar 2023.
 1. Verslag wijkagent vervalt i.v.m. afwezigheid
 2. Terugkijken naar de Woonstad actiemiddag
  Marjolein & Pim waren aanwezig bij de ruil- kringlooptafel die dit keer samen met Bye Waste werd gerund. Opvallend was de geringe aanvoer en de geringe belangstelling. Ook op het plein was de belangstelling, vergeleken met vorig jaar, beduidend minder. Het Pop-Up milieupark had het ook minder druk, aanwezigheid hiervan was ook niet bevestigd bij BB of in de flyer. Gemist werd een publiekstrekker (poffertjes kraam of zo) Woonstad heeft hier veel werk in gestoken, maar als wij deze actie waarderen blijven wij steken op een 6 min.
 1. Parkeren rond de Hendrik
  Bewoners van onder andere complex Noorderlicht maken zich zorgen over de grote parkeerdruk op het oostelijke deel van het eiland. Door de aanstaande oplevering van de appartementen in de Hendrik zal de parkeerdruk nog verder toenemen. De VvE Noorderlicht trok hierover aan de bel bij parkeerbeheer. Er kwam een onjuiste en dus verbijsterende reactie retour: “er zit een parkeergarage onder het pand” en er worden twee parkeerplaatsen ingericht voor elektrisch deelvervoer”.

  Er is geen parkeergarage onder het gebouw, alleen een fietsenkelder.
 1. Ingreep in Ons Park
  De wijkmanager heeft in overleg met twee bewoners gemeend dat de rotstuin moet worden weggehaald en dat meteen gedaan. Het zou “zelfbeheer” zijn en dat werd niet uitgevoerd! Ook dit is onjuist. Bij de schouwen van de laatste jaren is bij herhaling gewezen op het feit, dat er geen onderhoud plaats vond door de gemeente en het aanzien van dit gewaardeerde stukje park inmiddels droevig was.

  BB en de twee mensen die vanaf het begin intensief betrokken waren bij de inrichting van Ons Park zijn hier weer niet om advies gevraagd. Deze eenzijdig besluitvorming verhoudt zich niet tot Wijk aan Zet en de rol van BB en frustreert de vrijwilligers zeer.
 1. Samenwerking met de diensten en SOL
  Daar over kunnen we kort zijn; er is nauwelijks samenwerking. Afspraken tussen Sol en Buurt Bestuurt verlopen stroef.
 1. Heeft Buurt Bestuurt Noordereiland nog een toekomst?
  De aanwezigen besluiten dat het zinloos is door te gaan met maandelijks bijeenkomsten organiseren. De belangstelling is nihil, de respons van de andere partijen is verwaarloosbaar.
  Marjolein trekt zich terug en is niet langer beschikbaar.
  Mogelijk dat we er nog een afsluitend gesprek komt met de gebiedsdirecteur en/of de wijkmanager.
 1. Rondvraag en sluiting
  We beëindigen de bijeenkomst met als besluit dat Pim nog op de achtergrond actief blijft en wie weet later in 2023 nog een bijeenkomst organiseert.
  De bijeenkomsten van juni en juli zijn bij deze geannuleerd.

Het adres: bbnoordereiland@gmail.com blijft actief maar wordt onregelmatig gelezen. Indien nodig worden berichten doorgestuurd.

Rest ons iedereen te bedanken die in de voorbije jaren deelnam aan Buurt Bestuurt Noordereiland.

Gegroet,
Marjolein & Pim

E-mail: bbnoordereiland@gmail.com

Bron: Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart