Verslag wijkraad Noordereiland 19 november

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 19 november

Verslag vergadering Wijkraad19 november 2018 Wijkraad Noordereiland vergadering – Tante Nino

Inspreken bewoners
Er werd ingesproken met de vraag hoe en of er een soort van SOS-hulplijn kon worden gestart. Geen dagelijkse bel cirkel, maar een groep mensen die in de buurt wonen die je in geval van nood kunt bellen. De wijkraad reikte meerdere suggesties aan: een oproep plaatsen op noordereiland.org en/of FB, Nextdoor app, contact opnemen met Humanitas (kunnen die helpen bij de opstart) en kennismaken met de wandelclub van Arthyra de Clerck.

Terugkoppeling overleggen
De afgelopen periode zijn door wijkraadleden diverse overleggen bijgewoond:

  • het bezoek aan de Stichting Rotterdamse Comité ter Behartiging van Nationale Belangen;
  • de bijeenkomst van culturele ondernemers met Montmartre aan de Maas;
  • Buurt Bestuurt;

Een teleurstellend resultaat gaven onze pogingen om in contact te komen met Humanitas. Op de uitnodiging tot het bijwonen van een besloten vergadering is zelfs niet gereageerd. De wijkraad heeft de ondersteunende dienst gevraagd dit te melden aan het cluster Maatschappelijke Ondersteuning. Tegelijkertijd is ons ongevraagd advies aan B&W over de rol van Humanitas nog altijd zonder reactie.

Vragen en adviezen
Voor wat betreft ‘fietsparkeren’, buslijn 47, doelgroepenstrook en de overlast  op de Maaskade is de wijkraad nog altijd in afwachting van een reactie van B&W / de gemeente. Het feit dat reacties onverklaarbaar lang uitblijven wekt wrevel en verontwaardiging.

 

Afvalscheiding
Besproken is het consultatie document Rotterdam Circulair 2019 – 2023. Het streven naar een circulaire economie is een belangrijk onderwerp, waarbij de wijkraad uiterst nieuwsgierig is naar de uitvoering van plannen op wijkniveau. Een belangrijk punt vindt de wijkraad begrip kweken bij burgers om te zorgen dat het scheiden van afval aantrekkelijker wordt. Een papiercontainer die te vaak vol is, blijkt daarvoor geen goede stimulans. Gevolg kan zijn dat bewoners het papier bij het restafval gooien.

Bewonersinitiatieven
Als laatste werden de besluiten van de voorgaande vergadering goedgekeurd én liet de wijkraad haar licht schijnen over maar 8 bewonersinitiatieven – stuk voor stuk met goede bedoelingen!

De Halloween optocht (met spoed informeel goedgekeurd) is met de complimenten voor de initiatiefnemers officieel goedgekeurd. Het was een geslaagd evenement!

Verder werden de aanvragen van twee verschillende hobbyclubs  besproken – ze kregen een positieve beslissing maar wel met de opdracht om bij elkaar te gaan kijken, een kerstmarkt voor de buurt georganiseerd door de school, een kerst sing-a-long, pepernoten bakken en de wandelclub – welke is aangepast zodat het nu voor heel 2019 doorgaat.

Oproep wijkvergadering
Aanwezigen werden nogmaals uitgenodigd om vooral mee te komen praten tijdens de wijkvergadering van 21 november. Na afloop hadden we nog een prettig gesprek met gemeenteraadslid Ingrid van Wifferen die de vergadering bijwoonde.

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart