Verslag wijkraad Noordereiland 19 oktober

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 19 oktober

wijkraad vergadering verslag

Weergave vergadering (via video) Wijkraad Noordereiland 19 oktober 2020

(Verslag redacteur)
Zie hier de agenda »

19 okt. was uw redacteur weer even ingelogd bij de openbare (video)vergadering van de Wijkraad. Tot nu toe kan iedereen alleen maar live meekijken en luisteren via de livestream. Maar de volgende keer kan je ook ‘inspreken’. Heb je een urgente wens om een onderwerp aan te kaarten bij de wijkraad? Dan kan je je jouw verhaal live doen tijdens het inspreekmoment. Je moet dan wel eerst je agendapunt via de mail aanmelden:  gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Dat moet uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdatum binnen zijn. Ook wordt onderzocht om het vanaf november ook mogelijk te maken dat bewoners kunnen chatten tijdens de vergadering. Daar volgt later meer informatie over.

Waarover spraken zij, de vier wijkraadleden?
Onder meer over de Gemeentepeiler, die een mogelijkheid biedt om vragen voor te leggen aan bewoners. Eerder werd deze ingezet om de meningen te peilen over het betaald parkeren en de jaarwisseling. Binnen een maand hopen ze weer een aantal vragen voorbereid te hebben.

Jaarwisseling

Een ander gespreksonderwerp was de komende jaarwisseling. Er komt geen Nationaal vuurwerk op de Erasmusbrug en er is ook een vuurwerkverbod van kracht in Rotterdam. Toch wil de wijkraad pleiten voor weer een afsluiting van het Noordereiland, zij het wat bescheidener dan vorig jaar. Daarmee kan voorkomen worden dat ongewenste bezoekers naar het eiland komen om vuurwerk af te steken of overlast te bezorgen. Bewoners gaven in een eerdere peiling ook aan die afsluiting te willen. De wijkraad stuurt daarover een ongevraagd advies naar de gemeente.

Bewonersinitiatieven

Een aantal bewonersinitatieven werd gehonoreerd: herfstactiviteiten voor kinderen in het Huis van de Wijk en Boomballet in het Tuinpodium bij Tante Nino. Ook de mini uitvoering van de Noordereiland Opera kreeg een toekenning, maar vanwege de actuele coronamaatregelen werd die uitvoering geschrapt.

Vlonders

De wijkraad kan zich vinden in het plaatsen van diverse vlonders op het eiland: voor de horeca, voor fietsen en voor het wormenhotel. Zij zullen daarover dan ook positief adviseren naar de gemeente.

Voorzitter

De leden stemmen in met de benoeming van Jan Willemse tot technisch voorzitter voor 1 jaar.

Maaskade

Projectleider Jannes van der Heide geeft een toelichting op het Programma van Eisen voor de inrichting van de Maaskade, opgesteld op basis van de enquêteresultaten en reacties van instanties en de wijkraad. Nu zijn de ontwerpers aan zet om op basis daarvan twee schetsontwerpen te maken. Voldoende budget vinden is nog een probleem, maar hopelijk kan aanspraak gemaakt worden op subsidies in het kader van klimaataanpassingen en watermanagement. Zo blijkt bijvoorbeeld het Noordereiland buiten het centrum de ‘heetste’ plek in Rotterdam te zijn. Daar zou het aanplanten van meer bomen en groen soelaas kunnen bieden. Overigens wordt nog benadrukt dat deze plannen vooralsnog alleen zijn voor het nieuw opgeleverde deel van de Maaskade, dus van de Meeuwenstraat tot aan de Van der Takstraat. Hopelijk kan dat later een opmaat zijn naar uitrol naar de rest van de Maaskade en wellicht ook de Prins Hendrikkade.
De schetsontwerpen zijn waarschijnlijk in november gereed. Met de wijkraad wordt overlegd wat de beste manieren zijn om deze aan bewoners voor te leggen.

Duimdrop

De gemeente heeft plannen om alle Duimdrop locaties vanwege bezuiniging op te heffen per januari 2021. De wijkraad vindt dat een ongewenste zaak, net als andere wijkraden die hiertegen ook geageerd hebben. De wijkraad stuurt daarom een ongevraagd advies naar de gemeente om van dit plan af te zien.

Zie hieronder de reactie van de Wijkraad

De wijkraad Noordereiland is geschokt door het nieuws dat wethouder de Langen van plan is de subsidiering van Duimdrop te beëindigen. Duimdrop is op het Noordereiland sinds 1996 haast ononderbroken een essentiële speelplek voor kinderen. Een plek waar niet alleen speelgoed kan worden geleend maar kinderen ook veilig kunnen buiten spelen. Buiten is het nieuwe binnen, zeker nu!
Duimdrop is een ontmoetingsplaats voor ouders, verzorgers en grootouders, een praathuis voor de buurt.

In onze wijk bestaat geen enkele andere voorziening voor kinderen (behalve een basisschool) 
Duimdrop is onze laatste voorziening voor de volwassenen van morgen.
Wij doen een dringend beroep op de wethouder om dit dwaalspoor te verlaten!

Wij sluiten ons aan bij de protesten van collega wijkraden, buurtorganisaties, wijkpolitie en andere maatschappelijk actieve organisaties.

Wijkraad Noordereiland,
Voor deze,

Jan Willemse
Technisch voorzitter

Zie ook het Duimdrop bericht »

Duimdrop - Noordereiland (foto Nils Hilbers)

Duimdrop – Noordereiland (foto: Nils Hilbers)

Volgende vergadering

De volgende vergaderingen zijn 16 november en 21 december.
De agenda wordt gepubliceerd via facebook Noordereiland + deze website www.noordereiland.org

Annette de Bus
Redacteur FB Noordereiland & Eilandkrant Noordereiland

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Ook dat staat op de webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad

Foto: P5COM


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart