6 mei Agenda Buurt Bestuurt vergadering

>
>
6 mei Agenda Buurt Bestuurt vergadering

Buurt BestuurtBeste eilanders,
Graag deel ik met jullie de agenda voor onze Buurt Bestuurt bijeenkomst op maandag 6 mei.
Aanvang: 19:30 uur
Einde: circa 21.00 uur
Plaats: in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Agenda:

 1. Welkom
 2. Mededelingen & vragen (over zaken die NIET op de agenda staan)
 3. Vaststellen agenda
 4. Actielijst van maandag 1 april
 5. Status van:
  o Han, Wijkraad en Martin over:
  • Aanpak kadeoverlast door Han vanuit Gemeente, Wijkraad vanuit de Wijk, Martijn samen met team handhaving over inzet van diensten + initiatieven samen met bewoners
  o Han / Wijkraad over:
  • Herstelwerkzaamheden maaskade
 6. Buurt AED’s
  o Via sponsoring vanuit Humantis en Hakkers en via buurt sponsoring inmiddels 3 AED’s en inzameling loopt nog.
 7. Nieuws uit de Wijkraad
 8. Status van:
  · Beloofde plan vanuit gemeente voor aanpak kadeoverlast
  · Herstelwerkzaamheden Maaskade
  · Balkon aan de Maas
  · Viktor veilig pakketten door Mustafa Dag
 9. Nieuws vanuit de wijkagent team handhaving
 10. Horeca ontwikkelingen in de Ruyerstraat door Marjolein Feenstra
 11. Updates vanuit werkgroepen
  o Jan Philip over:
  • Werkgroep schoon en heel
  o Hans over:
  • Veilig via Buurtpreventie
  o Arthyra over:
  • Werkgroep Samen
  o Harmen over
  • Werkgroep verkeer: brief aan wethouder Willemsbrug 30 km zone met support van Jan Philip
 12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 13. Afsluiting

Acties / bespreekpunten bijeenkomst maandag 1 april:

• Kadekapers
o Wethouder Wijbenga heeft een omvangrijke brief gestuurd aan Wijkraad. Geen concrete toezegging maar problemen zijn groot en zeer serieus. Aanbod om met bewoners in gesprek te gaan om samen te komen tot effectieve aanpak. Overlast is project van zowel wethouder Wijbenga als Bokhoven (parkeeroverlast). Onder de te nemen / genomen acties vallen meer inzet vanuit toezicht en handhaving.
Parkeerdruk onderzoek loopt / is afgerond.

• Nieuwbouw bij Hulstkamp gebouw

o Han van Dam heeft contact gehad met opdrachtgever. Nog niet bekend wanneer er gebouwd gaat worden. Gespreken met omwonenden moeten nog ingepland worden zodat er informatie gedeeld kan worden over de nieuwbouw en bouw van parkeergarage met 24 plaatsen.

• Balkon aan de Maas
o Vergunning voor aanleg van Balkon aan de Maas is aangevraagd.
Actie Marcel: waar komt bouwplaats

• Veiligheid op straat
o Mustafa Dag heeft naar aanleiding van verkeersonveilige situatie met spelende kinderen op straat Viktor veilig pakketten besteld en de onderdelen daarvan op straat ingezet. Sterven is een veilige school route te creëren.
o Veiligheidsdeskundige zou nog contact opnemen met Buurt Bestuurt voor toelichting op een veilige verkeersomgeving.
Er is nog geen contact geweest

• AED

o Doorsparen voor volgende AED zodat het eiland op logische plaatsen een AED krijgt.
Actie: Harmen contact met hartstichting over coördinerende rol en werving vrijwilligers voor reanimatie.

• Stolpersteine

o Ellen Vomberg geeft een toelichting op het mooie initiatief en alle acties daaromheen.

• Vanuit de wijkraad:

o Actie van Greenpeace. Wijkraad in gesprek met vergunning verlener.
o Keet van de Politie in de Van der Takstraat. Vooraf afspraken overmaken.
o Teamleiders schoon van stadsbeheer worden aangesproken.
o 9 april gesprek over bestemmingsplan Noordereiland
o 10 april gesprek met verkeersdeskundigen over verkeerssituaties en over (blijvende) maatregelen.
o Camera’s bij containers waar permanent vuiloverlast is.
o Gesprek met Woonstad over toekomstvisie van de woonblokken van Woonstad.
o Studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan onderzoek doen naar de leefbaarheid op het eiland gekoppeld aan expeditie Noordereiland.
o Horeca informatie avond bezocht door 60 aanwezigen. Een advies volgt en dat wordt besproken in de Wijkraadbijeenkomst van mei.
o Vlonder in de maas moet openbaar gebied blijven.

• Buslijn 47

o Blijft nog even zoals het nu is
o Alternatief kan buurtbus zijn. Te boeken via 010-8201880 (enkele reis € 1,25)

 

Voor in de agenda van mei:
De Buurt Bestuurt bijeenkomst van mei is op maandag 6 mei en is in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com. Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt NoordereilandMet vriendelijke groet,
Patrick en Harmen
Buurt Bestuurt Noordereiland

Planning 2019:

· Maandag 3 juni 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 1 juli 2019 – 19.30 tot 21.00 uur (aangepaste datum)
· Maandag 5 augustus 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 2 september 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 7 oktober 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 4 november 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 2 december 2019 – 19.30 tot 21.00 uur


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart