December bijeenkomst wijkraad Noordereiland

>
>
December bijeenkomst wijkraad Noordereiland

De leden van de wijkraad Noordereiland nodigen u uit tot het bijwonen van de openbare bijeenkomst op het Noordereiland.
Locatie: Steiger22, Burgemeester Hoffmanplein 22

Agenda Wijkraad
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
  – Voorstel om Veiligheid Noordereiland met gasten Arno Stroop/directie veiligheid en Mark Buth/Politie, direct na punt 4, rond 21.00 uur te bespreken
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Bewonersinitiatieven
  a. Gezond ontmoeten aan de kade
  b. BI 19-1184 – Gezellige creamiddag-/avond
  c. BI 19-1234 – Elkaars cultuur leren kennen door samen te koken
  d. BI 19-1520 – FeijenART
  e. BI 19-1647 – Samen in beweging
  f. BI 19-1665 – Kerstlunch voor ouderen
  g. BI 19-1680 – Opleiding BHV
 5. Ter besluitvorming:
  a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 november 2019
  b. Voorstel voorzitterschap
  c. Ongevraagd advies Gezond010
 6. Ter bespreking:
  a. Veiligheid Noordereiland: overlast, incidenten, horeca, regeling oud-en-nieuw (nationaal vuurwerk)
 7. Agenda volgende vergadering
  Woningtoewijzing (met Woonstad en gemeente) in januari/februari Pilot vraaggericht vervoer in januari/februari
 8. Sluiting

Wij zien u graag de 16e!

Wijkraad Noordereiland

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): /gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/599203/Wijkraad%20Noordereiland%2016-12-2019

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 16 december 2019
Inloop: 19:30
Starttijd: 20:00
Na afloop: Vrij gesprek
Locatie: Steiger22, Burgemeester Hoffmanplein 22
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart