Gemeentepeiler Noordereiland

>
>
Gemeentepeiler Noordereiland

Hallo Noordereiland!
Gebruiken jullie de Gemeentepeiler app al?Gemeentepeiler met notificatie
Want, meedenken met de gemeente en de ontwikkelingen rondom jouw wijk is nu eenvoudiger dan ooit!

Laat eens een berichtje achter met een ❤️ als je er al gebruik van maakt en met een 👎 als je dit nog niet doet.
Download hier eenvoudig de Gemeentepeiler app voor jouw mobiele telefoon:

Geef jouw mening over onderwerpen die spelen op het Noordereiland en in de rest van Rotterdam.
Bron: Wijkraad Noordereiland

 

 

Burgerparticipatie in Rotterdam

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. OBI informeert bijvoorbeeld bij bestuurlijke veranderingen zoals het afschaffen van deelgemeenten en de introductie van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

OBI en Gemeentepeiler zijn begin 2018 een gezamenlijk pilotproject gestart. In deze pilot zijn twee doelen geformuleerd:

  1. Onderzoeken of de Gemeentepeiler app een zinvolle aanvulling is op de gangbare onderzoeksmethoden waarover OBI beschikt.
  2. Onderzoeken of de Gemeentepeiler app de gebiedscommissies en wijkraden kan helpen bij het betrekken van inwoners. Deze adviesorganen hebben behoefte aan input voor wijkplannen, adviezen of willen de mening van inwoners peilen over zaken die in de wijk spelen.

De peilingen worden door OBI gemaakt en verstuurd en komen bij Rotterdamse gebruikers binnen via de Gemeentepeiler app. Het zijn meestal korte peilingen die bestaan uit 1 tot 15 vragen per peiling. Gebruikers zullen regelmatig evaluatiepeilingen ontvangen waarin ervaringen over de app kunnen worden gedeeld zodat bepaald kan worden wat gedaan kan worden om hun ervaring te verbeteren.

 

Wat wordt er met de resultaten van de peilingen gedaan?

Het werken met de Gemeentepeiler app is een experiment. Het is de bedoeling om uit te proberen hoe het doen van peilingen met deze app werkt. Hoe we meer gebruikers voor de app kunnen krijgen en bewoners kunnen betrekken. Maar ook hoe de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (én andere afdelingen van de gemeente) de Gemeentepeiler app goed kunnen benutten.

 

We gaan nu de app inzetten in een aantal wijken. Informatie daarover vindt u ook op deze site. Die informatie wordt komende tijd uitgebreid en aangevuld met resultaten. In de wijken gaan we bewoners vragen stellen en ideeën laten geven over onderwerpen die in die wijken spelen. Bijvoorbeeld over evenementen of andere actuele onderwerpen. De resultaten van die peilingen worden gebruikt voor activiteiten in de wijk, om plannen aan te passen, of adviezen te geven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook worden inwoners geïnformeerd, dit gaan we doen via social media en op termijn ook rechtstreeks via de Gemeentepeiler app.

 

Thijs van Hall, Gemeentepeiler: thijs@gemeentepeiler.nl
Peter Kalksma, gemeente Rotterdam, afdeling OBI: spj.kalksma@rotterdam.nl

Voor meer informatie over de Gemeentepeiler: www.gemeentepeiler.nl/rotterdam/

Gemeente Rotterdam


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart