Gemeentepeiler: betaald parkeren Noordereiland

>
>
Gemeentepeiler: betaald parkeren Noordereiland

Parkeren op het Noordereiland

Betaald parkeren is alweer een tijdje geleden ingevoerd op het Noordereiland. Vorig jaar vroeg de wijkraad Noordereiland de bewoners al eens via de Gemeentepeiler wat zij daarvan vonden. Betaald parkeren werd onder meer ingevoerd om overlast in te perken. De wijkraad is benieuwd naar de ervaringen met betaald parkeren en in hoeverre bewoners het idee hebben dat daardoor de overlast is afgenomen. En wat ze vinden van de huidige ‘venstertijden’ waarbinnen betaald parkeren van kracht is.

ParkerenVia de Gemeentepeiler app stelt de wijkraad enkele vragen daarover. Heb je die app nog niet?
De app is te downloaden via de App Store of Google Play.
De vragen zijn van 19 oktober t/m 23 november in te vullen via de app.

Om aan deze peiling mee te kunnen doen heb je de Gemeentepeiler nodig op jouw smartphone/tablet.

 

Zie ook het bericht van dec. 2019: Prijzen parkeren »

Met dank aan: Facebook Noordereiland


 

Gemeentepeiler

Burgerparticipatie in Rotterdam

 

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. OBI informeert bijvoorbeeld bij bestuurlijke veranderingen zoals het afschaffen van deelgemeenten en de introductie van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

OBI en Gemeentepeiler zijn begin 2018 een gezamenlijk pilotproject gestart. In deze pilot zijn twee doelen geformuleerd:

  1. Onderzoeken of de Gemeentepeiler app een zinvolle aanvulling is op de gangbare onderzoeksmethoden waarover OBI beschikt.
  2. Onderzoeken of de Gemeentepeiler app de gebiedscommissies en wijkraden kan helpen bij het betrekken van inwoners. Deze adviesorganen hebben behoefte aan input voor wijkplannen, adviezen of willen de mening van inwoners peilen over zaken die in de wijk spelen.

 

Gemeentepeiler met notificatie

De peilingen worden door OBI gemaakt en verstuurd en komen bij Rotterdamse gebruikers binnen via de Gemeentepeiler app. Het zijn meestal korte peilingen die bestaan uit 1 tot 15 vragen per peiling. Gebruikers zullen regelmatig evaluatiepeilingen ontvangen waarin ervaringen over de app kunnen worden gedeeld zodat bepaald kan worden wat gedaan kan worden om hun ervaring te verbeteren.

 

Wat wordt er met de resultaten van de peilingen gedaan?

Het werken met de Gemeentepeiler app is een experiment. Het is de bedoeling om uit te proberen hoe het doen van peilingen met deze app werkt. Hoe we meer gebruikers voor de app kunnen krijgen en bewoners kunnen betrekken. Maar ook hoe de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (én andere afdelingen van de gemeente) de Gemeentepeiler app goed kunnen benutten.

 

We gaan nu de app inzetten in een aantal wijken. Informatie daarover vindt u ook op deze site. Die informatie wordt komende tijd uitgebreid en aangevuld met resultaten. In de wijken gaan we bewoners vragen stellen en ideeën laten geven over onderwerpen die in die wijken spelen. Bijvoorbeeld over evenementen of andere actuele onderwerpen. De resultaten van die peilingen worden gebruikt voor activiteiten in de wijk, om plannen aan te passen, of adviezen te geven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook worden inwoners geïnformeerd, dit gaan we doen via social media en op termijn ook rechtstreeks via de Gemeentepeiler app.

 

Thijs van Hall, Gemeentepeiler: thijs@gemeentepeiler.nl
Peter Kalksma, gemeente Rotterdam, afdeling OBI: spj.kalksma@rotterdam.nl

Voor meer informatie over de Gemeentepeiler: www.gemeentepeiler.nl/rotterdam/

Gemeente Rotterdam


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart