Verslag horecagebiedsplan Noordereiland

>
>
Verslag horecagebiedsplan Noordereiland

De horeca gaat bewoners en ondernemers van het Noordereiland aan het hart, dat bleek ook uit de opkomst van de informatieavond over het Horecagebiedsplan. Hieronder een sfeerimpressie van deze avond:

Grote opkomst bijeenkomst 26 maart

HorecaplanEen volle bak, dinsdagavond 26 maart bij Galerie Wind. De zaal kon nog maar net de ruim 60 belangstellenden herbergen. Een teken dat de Noordereilander begaan is met de horeca in hun wijk.

Een fraaie mix van horeca-ondernemers en bewoners wilde zich graag laten horen op deze door de Wijkraad Noordereiland belegde avond over het Horeca gebiedsplan wat binnenkort herzien wordt en waarvoor de wijkraad is gevraagd advies te geven.

Namens de gemeente kwam de gebiedsadviseur Horeca, Anne-Merel Bosveld, uitleg geven.

De wijkraad wilde vooral signalen opvangen om tot een goed advies te kunnen komen: Moet er meer horeca bij, missen we bepaalde horeca, of wil men het vooral houden zoals het nu is? Wat willen de eilanders met het monument van de oude Willemsbrug? Wat vinden we van de terrassen? En nog meer vragen passeerden de revue.

Daarop ontstond bij vlagen een levendige discussie. Er werden nuttige suggesties gedaan. Boze opmerkingen gemaakt. Vragen gesteld waarom de gemeente niet lijkt te reageren op klachten. Horecabedrijven die zich afvroegen waarom A La Plancha als pop-up alles lijkt te mogen terwijl het hun onmogelijk wordt gemaakt om initiatieven te ontplooien. En nog veel meer aspecten van de horeca in de wijk passeerden de revue.

Ambtelijk advies

De Dienst Veiligheid van de gemeente heeft in een ambtelijk advies (zie hieronder) bij het concept Horecagebiedsplan geadviseerd de horeca op het eiland te ‘consolideren’, geen uitbreiding van horecabedrijven.

Hoe verder?

De signalen van deze bijeenkomst vormen- samen met reacties die de wijkraadleden de afgelopen periode ook van andere bewoners en ondernemers hebben gekregen – voor de Wijkraad Noordereiland een goede basis om een advies uit te brengen aan de gemeente.

Dat advies wordt door het college meegewogen bij de definitieve vaststelling van het horecagebiedsplan voor de stad.

Terugkoppeling

Het uiteindelijke advies van de wijkraad wordt ook gepubliceerd op de Wijkraadpagina op de Noordereiland website. Ook zal het aan de orde komen in de openbare vergadering van de wijkraad op 20 mei.

De wijkraad gaat aan de slag hiermee en dankt iedereen voor de enorme betrokkenheid en hun bijdrage aan deze avond.

Suggesties:

  • Als je klachten hebt, of hinder van een terras, ga dan vooral eerst in gesprek met de ondernemer. Het is altijd beter om er samen uit te komen. Werkt dat niet, meld het via het Veiligheidsloket.
  • Op de achterkant van de uitnodiging voor deze infobijeenkomst staan ook handige adressen voor gemeentelijke organisaties en meldpunten.

 


Ambtelijk advies Noordereiland Horeca

3.3 Noordereiland
3.3.1 Algemeen

Het Noordereiland is een blikvanger aan de Maas met beeldbepalende bruggen, kades en de oorspronkelijke negentiende-eeuwse bebouwing. Het eiland heeft een kunst- en cultuurfunctie voor de hele stad en heeft een menging van kleinschalig wonen en werken met een sterke oriëntatie op het water. Het Noordereiland maakt deel uit van de centrumwijken. In deze wijken wordt ernaar gestreefd een mix van woon- , werk- en recreatieve functies te ontwikkelen. De wijk telt ongeveer 3.300 inwoners. Het Noordereiland dient een creatieve broedplaats te blijven. Bewoners pleiten voor het behouden en ondersteunen van de vele kleine bedrijfjes op het Noordereiland. Deze voorzieningen dragen bij aan het behoud van het karakter van de wijk.

De afgelopen jaren is de aantrekkelijkheid van de wijk o.a. vergroot door het vernieuwen van ‘Hof aan de Hef’ (burgemeester Hoffmanplein/Van der Takstraat/Tulpstraat/Prins Hendrikkade). De plint heeft een woonbestemming en op de twee hoeken ruimte voor een woning annex bedrijf (geen horeca).

Sinds het Noordereiland is opgenomen in de reisgids Rough Guide is het aantal toeristen aanzienlijk toegenomen. Op het Noordereiland zijn in totaal achttien horecalokaliteiten gevestigd. Deze bevinden zich, m.u.v. het Hulstkampgebouw, allen onder woningen. Overlast voor bewoners treedt daardoor relatief snel op.

Gemeente Rotterdam

 

 


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart