Verslag wijkraad Noordereiland 15 april

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 15 april

Verslag vergadering WijkraadVan initiatief tot issue: Wijkraadvergadering 15 april
Locatie: Tante Nino. 

 

De lange tafel bij Tante Nino was tot de laatste stoel bezet.
Behalve de wijkraadleden en de wijkmanager waren diverse bewoners aangeschoven om te luisteren, hun ingediende bewonersinitiatief te bepleiten of gebruik te maken van het inspreekrecht om een dringend issue aan te kaarten.

Inspreken bewoners

Van het inspreekrecht werd gebruik gemaakt om nog eens aandacht te vragen voor de overlast en intimidaties die de kadekapers aan de Maaskade geven. Er zijn nog altijd geen passende maatregelen genomen om hier nu echt iets tegen te doen en de bewoners zijn het zat.

Een andere bewoonster vroeg zich af wat nu precies het beleid is rond de oplaadpalen voor elektrische auto’s. In haar straat staan er twee die nauwelijks gebruikt worden en dus parkeerplaatsen innemen, terwijl in de nabijheid nog een paar laadpalen staan. Wijkmanager Han van Dam vraagt dit na.

De Wilma-Jo, het schip van kunstenaar Okko Noë is weer terug op haar vaste ligplaats aan de Prins Hendrikkade, onder de Hef en de nieuwe eigenaars stellen zich voor. Okko blijft zijn kunstwerken daarop presenteren en het schip wordt opgeknapt en onderhouden door studenten, als onderdeel van hun praktijkopleiding.

Bewonersinitiatieven

Vier bewonersinitiatieven werden deze avond gehonoreerd: een schaakfestival, Northsea Round Town, Midden in de Maas-zondag concerten en een Noordereiland Wijkkrant. Omdat het schaakfestival en Northsea Round Town op dezelfde datum én locatie zijn beoogd, wordt de initiatiefnemer van het schaakfestival gevraagd de activiteit te verzetten.

De wijkraad merkt op dat de meeste evenementen in of rond de Van der Takstraat worden georganiseerd. Het zou leuk zijn als er ook activiteiten worden georganiseerd op andere locaties, zoals de oostelijke kant van het eiland of het Prinsenhoofd.

Overlast Maaskade

Zoals toegezegd heeft wethouder Wijbenga na zijn werkbezoek aan het eiland een brief gestuurd als reactie op de langdurige overlast die bewoners ondervinden van ‘kadekapers’. Over de inhoud van de brief is de wijkraad echter niet tevreden. Wederom wordt grotendeels de parkeerdruk aangehaald en er worden op korte termijn geen concrete oplossingen geboden. De wijkraad wil nu zo snel mogelijk met de wethouder en de betrokken diensten om tafel om tot concrete oplossingen te komen. Het onderwerp komt op 8 mei (onder voorbehoud) ook aan de orde in de raadscommissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit). Namens de wijkraad zal Pim Janse daar inspreken, maar het zou krachtiger zijn als ook andere bewoners dat doen. Wie dat wil, kan zich daarvoor aanmelden via de griffie van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/griffie/

Belangrijke punten overige onderwerpen

 • Vervoerplan RET 2020: de wijkraad brengt net als afgelopen jaar een advies uit met betrekking tot het aankomende vervoerplan. In dit advies worden wederom meerdere alternatieven aangeboden als reactie op de drastische inperking van buslijn 47. Lees hier het Vervoerplan [bijlage Vervoerplan 2020] en het advies daarover van de wijkraad [bijlage Advies Vervoerplan 2020].
  Het Vervoerplan komt naar verwachting ook in de EDEM commissie aan de orde op 15 mei.
 • Nieuwbouw huizen bij Hulstkamp Gebouw: is nog niet gestart.
  De aannemer is door de wijkmanager geadviseerd tijdig contact op te nemen met de wijkraad omtrent de informatievoorziening naar omwonenden.
 • Fietsparkeren: een planoloog inventariseert de problematiek met bewoners en maakt een voorstel.
 • Woningvoorraad Noordereiland: de wijkraad heeft hierover een gesprek gehad met Woonstad.
  Er zijn geen plannen voor sloop of nieuwbouw van panden. Binnenkort is er ook gesprek over de vraag hoe de energietransitie wordt vormgegeven en wat de opties zijn voor zonnepanelen.
 • Verkeer en vervoer: begin mei gaat de wijkraad Noordereiland in gesprek met Stadsontwikkeling/Mobiliteit over de te nemen maatregelen met betrekking tot de verkeersovertredingen op de doelgroepenstrook (S123). In oktober 2018 schreef de wijkraad Noordereiland al een ongevraagd advies over deze problematiek.
 • Vuurwerkshows: eind mei gaat de wijkraad Noordereiland in gesprek met Directie Veiligheid/gemeente Rotterdam en Wereldhavendagen naar aanleiding van de ontstane chaos op het Noordereiland bij beide vuurwerkshows. Zowel in september als in december schreef de wijkraad Noordereiland (on)gevraagde adviezen over deze problematiek.

 

Agenda volgende vergadering

Maandag 20 mei, 20:00 uur
Locatie is nog niet bekend.

 

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart