15 juni online bijeenkomst wijkraad

>
>
15 juni online bijeenkomst wijkraad

Wijkraad vergadert openbaar (online)Agenda Wijkraad Noordereiland

Het is weer de derde maandag van de maand. Dat betekent dat de Wijkraad Noordereiland maandag 15 juni weer openbaar vergadert. Ook nu doen zij dit online, omdat de coronamaatregelen fysiek vergaderen nog niet mogelijk maken.

Op de agenda staat onder meer een toelichting op de werkzaamheden van Toezicht & Handhaving en een terugkoppeling van het gesprek dat de wijkraad onlangs had met de Dienst Verkeer over de mogelijkheden voor meer maatregen om de verkeersoverlast in te dammen.

Wie de vergadering online wil meeluisteren kan dat doen via deze link:

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689968/DIGITALE%20VERGADERING%20Wijkraad%20Noordereiland%2015-06-2020

De livestream vind je op de website achter de vermelding van ‘‘Locatie’. Op de website staat ook de agenda en als je op het groene vinkje bij een agendapunt klikt vind je daar de bijbehorende documenten.

Heb je een punt dat je graag besproken wil zien tijdens dit overleg? Je kunt dan gebruik maken van je inspreekrecht door een mailtje te sturen naar  gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

De vergadering begint om 20.00 uur.

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
  – Toelichting op werkzaamheden Toezicht & Handhaving door Patrick Seithen om 20.30 uur
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Ter besluitvorming:
  a Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 mei 2020
  b Gevraagd advies inzake OV-vervoersplannen 2020 (al eerder verzonden)
  c Gevraagd advies inzake het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp en LAT
 5. Ter bespreking:
  a Terugkoppeling verkeer
 6. Ter informatie:
  a Wijkbeelden; wat valt u op in deze tijden?
 7. Agenda volgende vergadering
 8. Sluiting

Wij zien u graag de 15e (via video)

Wijkraad Noordereiland

 

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/689968/DIGITALE%20VERGADERING%20Wijkraad%20Noordereiland%2015-06-2020

 

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 15 juni 2020
Formele vergadering in de digitale omgeving Microsoft teams te volgen via livestream
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl

Bron: www.gebiedscommissies.notubiz.nl

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart