Buurt Bestuurt overleg van 8 juni

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 8 juni

Buurt Bestuurt

Ook Buurt Bestuurt vergaderde deze maand voor de tweede keer online. Het ging alweer wat soepeler als de vorige keer. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

 

AED

De AED-trainingen starten waarschijnlijk in oktober en november. De beheerders van de drie AED’s op het eiland wordt gevraagd door te geven wanneer ‘hun’ AED is ingezet.

Kadekapers en hardrijders

De overlast van kadekapers is vanwege de coronamaatregelen op sommige locaties wel verminderd, maar lijkt vooral verplaatst naar andere plekken, zoals rond de Koopvaardijhof.

Buurt Bestuurt gaat samen met de Wijkraad optrekken en in overleg met de Taskforce Noordereiland en de Dienst Verkeer van de gemeente om te bespreken hoe de overlast kan worden bestreden, ook die van te hard rijdend verkeer en hoe de buitenruimte terugveroverd kan worden. Ook de herinrichting van de kades wordt aangekaart. Bij de gemeente start binnenkort een projectleider die zich hiermee gaat bezighouden.

Schoon eiland

Op het eiland zijn diverse bewoners actief in de weer om straten en parken schoon te houden. Misschien is het een idee om gebruik te maken van de actie van OpzoomerMee, waarbij je je straat kan aanmelden voor ‘De bezem door jouw stukje Rotterdam’. Je kan dan 150 euro ontvangen om in te zetten voor een activiteit of beloning voor bewoners. Pim Janse gaat dit verder onderzoeken.

A la Plancha

Er wordt al druk gewerkt aan de inrichting. Daarbij is een stuk van de net nieuwe kade alweer beschadigd door vrachtwagens. Het is nu weliswaar provisorisch hersteld, maar dat lijkt niet afdoende. De ondernemer heeft een vergunning voor vijf jaar ontvangen. Een aantal bewoners en ondernemers verbaast zich hierover (en maakt er bezwaar tegen) omdat tijdens een vergadering over het Horecagebiedsplan er juist sprake was van mogelijkheden om het platform beschikbaar te stellen aan ook eens een andere ondernemer en aan bewoners die er willen recreëren.

Buurtvlonders

Met name op de Maaskade zijn een aantal ‘buurtvlonders’ geplaatst, onder meer om daar een composthoop en wormenhotel te plaatsen. Maar een aantal bewoners vindt dat ongewenst. Het betreft hier ook geen vlonders tbv horeca. Het blijkt om een pilot te gaan in samenwerking met Stadsbeheer. Buurt Bestuurt zal daarover contact opnemen.

Het volgende overleg is maandag 7 juli.
Buurt Bestuurt Noordereiland

 

 

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

 

 

 

 


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart