Verslag wijkraad Noordereiland 15 juni

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 15 juni

wijkraad vergadering verslag

Weergave vergadering (via video) Wijkraad Noordereiland 15 juni 2020

(Verslag redacteur)

Het was een kleiner gezelschap dan gewoonlijk dat gisteravond voor de laptop aanschoof voor de online openbare vergadering van de Wijkraad Noordereiland. Twee leden waren vanwege ziekte afwezig en hen werd online veel beterschap gewenst.

Of er ook nu weer veel bewoners online aangehaakt waren, is (nog) niet bekend. Hieronder een weergave van de vergadering, op persoonlijke titel van uw redacteur.

(Hier staat de agenda »)

Handhaving

Deze avond schoven twee medewerkers aan van Toezicht & Handhaving om een toelichting te geven op hun werkzaamheden op het Noordereiland. Allereerst legden zij uit dat zij twee soorten taken hebben:

  1. BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar): voor strafrechtelijke zaken;
  2. Wijkbeheer: toezicht op kapot straatmeubilair, zwerfafval en plaatsing naast containers, gedropte winkelwagens etc.

De laatste tijd zijn de medewerkers vooral actiever met overlastzaken, in samenwerking met andere partners zoals de politie. Het is hen bekend dat de overlast zich veelal laat in de avond en nachts voordoet, maar Toezicht & Handhaving doet geen nachtdiensten. Alleen bij sommige acties samen met de politie wordt wel eens gewerkt tot 02.00 uur snachts. Daarom benadrukken ze dat snachts overlast het beste gemeld kan worden bij de politie.

Onderwerpen die nu vooral aandacht vereisen zijn geluidsoverlast, afval, hangjongeren en fietswrakken. Heel actueel: woensdag 17 juni worden ‘weesfietsen’, die een rode sticker hebben, verwijderd.

Binnenkort lopen medewerkers van T&H een rondje over het eiland om samen met wijkraadleden specifieke aandachtspunten te inventariseren om te kijken wie deze het beste kan aanpakken.

Zij hopen dit najaar een bewonersbijeenkomst te organiseren om een toelichting te geven op hun werkzaamheden en bevoegdheden en samen met bewoners de meest acute problemen in kaart te brengen.

Verkeer

De wijkraadleden hebben onlangs een gesprek gehad met de Dienst Verkeer van afdeling Stadsontwikkeling. Daar hebben zij vragen neergelegd over de geluidsoverlast en hardrijders op de Willemsbrug, het tegelijkertijd openen van de Koninginnebrug, Erasmusbrug en Binnenhavenbrug en de ongewenste verkeerssituatie op het kruispunt Van der Takstraat/Prins Hendrikkade. De terugkoppeling op dat gesprek blijft echter te vaag en algemeen. Daarom wil de wijkraad binnenkort nog een keer om tafel met de Dienst Verkeer om in te zoomen op een aantal specifieke vragen en concrete oplossingen te zoeken.

Vlonders

Er verschijnen steeds meer vlonders in het straatbeeld. Die voor de horeca en fietsen zijn inmiddels algemeen bekend, maar nu verschijnen er op de Maaskade ook zogeheten ‘buurtvlonders’. Omwonenden zijn daar minder blij mee. Het blijkt om een proef te gaan. De vlonders zijn geplaatst om sociale interactie tussen buren te bevorderen en ook kan daar naar wens een ‘wormenhotel’ op worden geplaatst, een milieuvriendelijke manier van composteren. Het ontbreekt aan communicatie en afstemming, de wijkmanager en de wijkraad waren er niet van op de hoogte. De (technisch) voorzitter van de wijkraad gaat navragen bij het bedrijf Human Kind, dat deze buurtvlonders plaatst.

Wijkbeeld

De wijkraadleden constateren dat het straatbeeld weer wat drukker is geworden. Er is meer verkeer, er wordt volop gerecreëerd en gesport in Ons Park. Helaas wordt de 1,5 meter regel steeds minder gevolgd. Ook is er een toename van kadekapers en overlast, vooral in de omgeving van de Koopvaardijhof. De wijkraad vraagt nadrukkelijk aandacht hiervoor.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is maandag 20 juli, ook weer online en ook weer om 20.00 uur

 

Annette de Bus
Redacteur FB Noordereiland & Eilandkrant Noordereiland

 

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Ook dat staat op de webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad

Foto: P5COM


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart