Buurt Bestuurt overleg van 5 oktober

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 5 oktober

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt vergaderde online. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

 • Salina Musa, wijkregisseur geeft een terugkoppeling van de schouw in juli
 • Marijke de Groot, onze nieuwe wijknetwerker stelt zich voor.
 • Mededelingen van de diensten, aanwezig Martin vd Kaaij , wijkagent
 • Werkgroep Samen en AED
 • Werkgroep Schoon
 • Werkgroep Verkeer
 • Werkgroep Veilig
 • Rondvraag
 • Sluiting

Ad 1 ) Salina brengt op heldere wijze de volgende punten, waarvoor dank.

 • Het gras tegen het talud van de spoordijk in ons park kan niet gemaaid worden.
 • De honden ondergraven de haag bij de honden uitlaatplaats in ons park. Een oplossing is uiterst kostbaar en zal dus niet worden uitgevoerd.
 • In de groenvoorziening bij het Antwerpse Hoofd is nu ruimte voor de aanleg en onderhoud van de particuliere moestuintjes. Het is onduidelijk of deze faciliteit moet blijven en zo ja hoe groot. De verantwoordelijk bewoners van de Koopvaardijhof worden verzocht hierover contact op te nemen met Salina. De stukken grond, waarvoor geen belangstelling meer is moeten opnieuw aangeplant worden.
 • De beplanting op het Burgemeester Hoffmanplein doet het helaas slecht. Er is inmiddels wat budget beschikbaar om beplanting te vervangen met een andere soort. Gedacht wordt aan Hydra.
  In de vd. Takstraat staat een fietsvlonder op een laad-en losplaats. Aan een oplossing wordt nog gewerkt, het is duidelijk dat dit niet goed is.
 • Voor de invalideoprit in de Ruyterstraat wordt een wit kruis gevraagd. Dit is afgewezen, zijnde geen beleid van de gemeente voor de vele opritten in Rotterdam. Gevraagd is Toezicht en Handhaving meer te controleren.
 • De aanvraag voor een verkeersbord in de Koopvaardijhof moet nog behandeld worden.
 • Het verwijderen van hellingbanen, die niet meer als zodanig worden gebruikt, zal worden meegenomen bij het groot onderhoud. Het is te duur dit in individuele gevallen te doen.

Enkele aanvullingen vanuit secretariaat BB.

 • Het fietsen parkeerprobleem wordt meegenomen bij de herinrichting van de kades. Een aanzet is gemaakt door het plaatsen van fietsvlonders op vrij gevallen parkeerplaatsen. Sommige worden goed gebruikt, andere niet en deze vlonders kunnen ergens anders worden neergezet.
 • Naast plaatsingen bij de containers bij FAdi. De gemeente heeft de volle aandacht hiervoor, blijft lastig dat sommige mensen menen hier maar alles te kunnen dumpen.
 • Uiterst smalle voetganger strook naar de bushalte PH kade, hoek vd Takstraat. Dit is niet op te lossen, er is geen ruimte. Maar helaas is er nu ook nog een boom terug geplaatst, zodat bewoners met rollators, kinderwagens en boodschappentassen op wieltjes hier niet door kunnen, anders dan over het fietspad. Deze situatie is en blijft onveilig.

Ad 2) Marijke de Groot stelt zich voor.
Zij is onze nieuwe wijknetwerker en volg Marcel op. Marijke is een ervaren ambtenaar en heeft als laatste de wijk Rozenburg gehad. Zij wilde graag wat dichter bij huis en verheugt zich op de kans van het Noordereiland en de samenwerking. Zij heeft al een rondje eiland gedaan met Marcel en kennis gemaakt met ons
Wij wensen Marijke succes en indien gewenst kan ze een beroep op ons doen.


Ad 3 ) Martin vd Kaaij, wijkagent geeft een update.

De cijfers laten zien dat het eiland een veilige plek is. Natuurlijk zijn er wel incidenten voor de politie, zoals de Chip acrobaat op het dak van het Noorderlicht en eens een aanhouding. Toch bestaat er bij een aantal bewoners een duidelijk gevoel van onveiligheid, veroorzaakt door het gedrag van een categorie kade recreanten, die al jaren overlast veroorzaken, soms ernstig. Het terug dringen van dit fenomeen wordt meegenomen in de herinrichting van de kades. De bedoeling is de buitenring van de Maaskade vanaf de Meeuwenstraat ( Prinsenhoofd ) tot het Antwerpse Hoofd af te sluiten en definitief te maken tot een wandelpromenade.
De buitenring aan de Prins Hendrikkade van het Antwerpse Hoofd tot de Ruyterstraat wordt zo veel mogelijk afgesloten, maar wel tijdelijk. Het Wegenergebouw zal worden verbouwd tot 55 appartementen en na realisering hiervan zal de parkeerdrukte weer toe nemen en moet een herijking worden gedaan van het aantal benodigde parkeerplaatsen.

Ad 4 ) Werkgroep samen en AED.
Arthyra heeft nog haar wandelclub en heeft recent gevraagd de subsidie voor de Jeu de Boule om te zetten voor de cursus Yoga. Dit laatste kan door de verscherpte corona maatregelen ook weer niet doorgaan
Nathalie is nog wel weer bezig geweest voor de cursussen burgerhulpverlener voor de AED, maar ook hier vormen de aangescherpte maatregelen een belemmering en het is onduidelijk hoe verder dit jaar.

Ad 5 ) Werkgroep Schoon.
Er wordt nog steeds door een flink aantal bewoners geprikt, bij de Koopvaardijhof een groepje. Pim geeft aan dat de spullen hiervoor krap worden. Een verzoek tot aanvulling is uitgegaan naar Salina, onze wijkregisseur. Verder is er dringend behoefte aan een ruimte om de spullen te stallen. Heeft iemand een idee?

Ad 6 ) Werkgroep Verkeer.
Aandachtpunt blijft de racers rond het eiland. Mogelijk kan dit ook meegenomen worden bij de herinrichting.

Ad 7 ) Werkgroep Veilig.
Sinds Corona loopt Buurtpreventie niet meer in de gele hesjes. Hans loopt wel regelmatig rondjes en geeft overtredingen door aan de Buiten Beter app of de daartoe bevoegde diensten.

Ad 8) Rondvraag.
Pim vraagt hoe het zit met de beschadigde boordlichten op het dak van van het Noorderlicht.
Marjolein legt uit, dat dit kunstwerk van Joe Cillen in 2002 is aangekocht door de Vereniging van Eigenaars van het Noorderlicht, dus privé bezit zijn. Er is aangifte gedaan van vernieling en het hiervoor verantwoordelijk bestuur van de VvE houdt zich momenteel bezig met zoeken naar de mogelijkheden tot herstel.

Pim biedt Marijke ondersteuning aan bij het inwerken in de situatie op het eiland en wenst haar succes.

Ad 9) Patrick sluit de vergadering en wenst eenieder sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijden.

Mededeling van Ellen Vomberg project Stolpersteine
De 36 stenen worden wel geplaatst, maar alle hieraan verbonden activiteiten, expositie bij galerie Wind, filmavond bij tante Nino, rondleidingen, gastsprekers op de basisschool zijn tot nader orde uitgesteld i.v.m. Corona.
Voor info zie : www.stolpersteinenoordereiland.nl

Groeten,

Buurt Bestuurt Noordereiland

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart