Buurt Bestuurt overleg van 7 december

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 7 december

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt vergaderde online.
Lees hieronder het verslag van de vergadering.

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
  – Arno Stroop heeft laten weten, dat er dit oudjaar voor het eiland geen doorlaatbewijs nodig wordt geacht ivm de corona maatregelen.
  – Het looppad aan de Maaskade t.h.v. de Koopvaardijhof is afgesloten. Gekeken wordt wat mogelijk is bij de Aldi en aan de Prins Hendrikkade. Het toekomstig aantal benodigde parkeerplaatsen in dit deel is niet duidelijk. Het plan is in het Wegenergebouw appartementen te maken. Leo merkt op dat er een grote kelder onder het gebouw is, die parkeergarage zou kunnen worden. Verder is het afwachten welk waterbedeffect de afsluitingen zullen hebben.
  – Geen mededelingen van de wijkagent
  – Geen mededelingen van de wijknetwerker
 3. Geveltuin bij de school. De subsidieaanvraag hiervoor is enige tijd geleden afgewezen. De wijkraad legt uit, dat deze aanvraag niet voldeed aan de regels en dat zij dus wel moesten afwezen. Met behulp van Marijke zal een nieuwe aanvraag worden gedaan.
 4. Duimdrop. De subsidie stopt per per 1-1-2022. Aanwezigen zijn het over eens dat dit zeer te betreuren is. Ellen en Marinda willen zich inspannen voor een vervolg in 2022. Het is nog onduidelijk hoe dit eruit moet zien. De dames stellen als eerste stap voor een bijeenkomst te hebben met een aantal betrokkenen, wijkmanager, wijkagent en bewoners die mee willen helpen bij de organisatie. Gezien corona is het idee buiten op het BH plein. De wijkraad zal haar invloed aanwenden bij de gemeente en het secretariaat BB wil natuurlijk ook helpen.
 5. Afvalcontainers bij Fadi. Dit is een hardnekkig probleem. Er worden een aantal opties besproken. Marijke zal eens contact opnemen met Schone Stad voor het plaatsen van groene haagjes om de containers. Adopteren van een container is ook een mogelijkheid. Een oproep in de Eilandkrant plaatsen voor het adopteren van containers. De gemeente heeft een tijd op dinsdag een schouw gedaan en dan op woensdag opgeruimd. Het is niet duidelijk of dit nog gebeurt
 6. Werkgroep samen. De activiteiten liggen momenteel helemaal stil door de coronamaatregelen. Aanwezigen hebben het volste vertrouwen dat Arthyra dit weer oppakt, zodra het kan.
 7. Werkgroep Veilig, Buurtpreventie. Hans heeft laten weten dit niet meer te willen trekken. Wij bedanken Hans nogmaals voor zijn jarenlange stugge inzet en doen een oproep voor inzet.
 8. Werkgroep Schoon. Diverse groepjes en eenlingen ruimen nog steeds het zwerfvuil weg. Verder blijft er behoefte aan een plek waar de spullen kunnen worden opgeborgen.
 9. Werkgroep Verkeer. Ter sprake komen de fietsvlonders. De vlonders in de Tulpstraat en aan de Prins Hendrikkade, hoed Tulpstraat worden 10 en 11 december verwijderd door de gemeente. Niemand weet waarom, vooral de vlonder in de Tulpstraat wed intensief gebruikt. Marijke zal navraag doen. Er staat een vlonder aan de Maaskade t.h.v. het Noorderlicht, die niet wordt gebruikt. Suggestie is deze te verplaatsen naar de Aldi. Ook staat er een vlonder aan de PH kade t.h.v het Noorderlicht, die niet wordt gebruikt. Wie heeft een suggestie voor een herplaatsing?
 10. Verzendlijst BB. Er staan momenteel 71 namen op deze lijst. Sommige daarvan zijn al langere tijd niet meer zichtbaar bij BB. Binnenkort zullen wij u allen verzoeken bij ons aan te geven of u nog interesse heeft een bijdrage te leveren aan BB. Deze bijdrage kan zijn verschillen van een constructieve deelname aan de discussie over het welzijn van ons eiland tot participeren in werkgroepen.
 11. Wvttk. Leo vraagt nog weer aandacht voor de groenvoorziening, die nog altijd teleurstellend is en niet overeenkomstig de gemaakte afspraken.
 12. Sluiting

 

Groeten,

Buurt Bestuurt Noordereiland

 

De volgende BB bijeenkomst is 1 februari 2021
Daarna weer elke eerste maandag van de maand

Wij wensen jullie gelukkige Kerstdagen in kleine kring en vooral een goed 2021.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart