Gaat Duimdrop weg?

>
>
Gaat Duimdrop weg?

De Gemeente Rotterdam heeft plannen om alle Duimdrop locaties vanwege bezuiniging op te heffen per januari 2021. Duimdrop NoordereilandDaar zijn veel bewoners en vooral de kinderen en hun ouders het niet mee eens. Afgelopen dagen gingen kinderen bij eilanders langs om een petitie te laten ondertekenen.
Heb je ze gemist en vind je dat Duimdrop moet blijven? Maak dat dan kenbaar. Via facebook, Instagram of teken de petitie bij Duimdrop op het Burgemeester Hoffmanplein.

Online petitie
Bewoners van het Noordereiland zijn begonnen met een petitie tegen het verdwijnen van Duimdrop.
Zie petitie op: https://www.petities.com/duimdrop_moet_blijven

Wijkraad Noordereiland
Ook de wijkraad Noordereiland vindt dat een ongewenste zaak, net als andere wijkraden die hiertegen ook geageerd hebben. De wijkraad stuurt daarom een ongevraagd advies naar de gemeente om van dit plan af te zien.

Zie hieronder de reactie van de Wijkraad
De wijkraad Noordereiland is geschokt door het nieuws dat wethouder de Langen van plan is de subsidiering van Duimdrop te beëindigen. Duimdrop is op het Noordereiland sinds 1996 haast ononderbroken een essentiële speelplek voor kinderen. Een plek waar niet alleen speelgoed kan worden geleend maar kinderen ook veilig kunnen buiten spelen. Buiten is het nieuwe binnen, zeker nu!
Duimdrop is een ontmoetingsplaats voor ouders, verzorgers en grootouders, een praathuis voor de buurt.

In onze wijk bestaat geen enkele andere voorziening voor kinderen (behalve een basisschool) 
Duimdrop is onze laatste voorziening voor de volwassenen van morgen.
Wij doen een dringend beroep op de wethouder om dit dwaalspoor te verlaten!

Wij sluiten ons aan bij de protesten van collega wijkraden, buurtorganisaties, wijkpolitie en andere maatschappelijk actieve organisaties.

Wijkraad Noordereiland,
Voor deze,

Jan Willemse
Technisch voorzitter

–  –  –  –

 

Zie Twitter video: 

Duimdrop - Noordereiland (foto Nils Hilbers)

 

 

Wat is Duimdrop?

Duimdrop is kort gezegd: het uitlenen van speelgoed aan kinderen van ongeveer 4 tot 14 jaar. Het doel van Duimdrop is om de pleinen weer veilig en gezellig te maken, zodat spelen voor alle kinderen weer mogelijk is. Het uitlenen gebeurt door Duimdrop-beheerders vanuit een omgebouwde zeecontainer.Succes ontstaat als wijkorganisaties, zoals het buurthuis, de politie en de basisschool goed samenwerken met elkaar en met de bewoners. Er zijn activiteiten op het plein, de politie is regelmatig aanwezig, via het kinderpanel beslissen de kinderen mee…

Spelregels bij Duimdrop

  • Kinderen hebben een duimdroppasje nodig om speelgoed te kunnen lenen.
  • Voor bijzonder speelgoed, zoals skelters en rollerskates worden Duimen als betaalmiddel gebruikt. Kinderen kunnen duimen verdienen door zich goed te gedragen, bijvoorbeeld door andere kinderen te helpen of klusjes te doen.
  • Kinderen houden zich aan de pleinregels. De pleinregels maken duidelijk welk gedrag wenselijk is en wat niet.

Meer info: https://www.bswrotterdam.nl/duimdrop/


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart