15 februari online bijeenkomst wijkraad

>
>
15 februari online bijeenkomst wijkraad

Wijkraad vergadert openbaar (online)Wijkraad agenda

De Wijkraad Noordereiland vergadert maandag 15 februari weer openbaar. Ook dit keer nog online.
Meeluisteren en -kijken met de vergadering kan via de gemeentelijke link

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/802456/Digitale%20Vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2015-02-2021

Inspreken?
Heb je zelf een agendapunt dat je graag besproken wil zien, dan kan je live ‘inspreken’. Meld je dan als inspreker. Stuur je aanmelding vóór maandag 15 februari voor 12 uur naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl. doet, kan je tijdens de vergadering live je punt maken.

Op de agenda onder meer:
– Terugkoppeling online bijeenkomst vergroening Maaskade;
– De Wijk aan zet;
– Ontwikkelingen rond het Wegener pand, de Spoordijk en de nieuwbouw Maaskade;
– De Machinekamer in de Marinestraat;
– Bewonersinitiatief Paaskeieren zoeken;

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
  Live inspreken is mogelijk! U kunt zich tot maandag 15 februari as. uiterlijk 12 uur aanmelden als
  inspreker via GebiedFeijenoord@rotterdam.nl (Wij wijzen de insprekers erop dat dit een openbare
  vergadering is en zij in beeld zijn tijdens het overleg)
  – Aanmelding van bewoonster om in te spreken over digitale bijeenkomsten over de Maaskade
 4. Ter bespreking
  a Terugblik op bijeenkomsten vergroening Maaskade (Jannes van der Heide aanwezig vanaf 20 uur)
  b Stand van zaken inrichting Spoordijk, woningbouw Maaskade (naast 58) en transformatie
  voormalig Havenloods kantoor Prins Hendrikkade (Jannes van der Heide aanwezig)
  c De Machinekamer; zie bijlage
  d De Wijk aan Zet
  e Stand van zaken Duimdroppen
 5. Bewonersinitiatieven
  a BI 21-0073 – Paaskeieren zoeken
  b Aanvraag TV Zuid, deze wordt u voorgelegd zonder ambtelijk advies; TV Zuid vraagt aan elke
  wijkraad een bijdrage van € 1903.
 6. Ter besluitvorming
  a Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 januari 2021
  b Vaststellen Gebiedsverslag 2020 (bijgaand)
 7. Ter informatie:
  a Gemeentepeiler 4 over deelmobiliteit van start (tot en met 20 februari)
 8. Agenda volgende vergadering 15 maart 2021
 9. Sluiting

Wij zien u graag de 15e (via video)
De vergadering begint om 20:00 uur.

Wijkraad Noordereiland

 

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/802456/Digitale%20Vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2015-02-2021

Rechts naast het veld Locatie kan je klikken om de live vergadering te volgen. Wil je bij een agendapunt het bijbehorende document lezen, klik dan op het groene vinkje.

 

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 15 februari 2021
Start: 20.00 uur
Locatie: online
Formele vergadering in de digitale omgeving Microsoft teams te volgen via livestream

 

Bron: www.gebiedscommissies.notubiz.nl


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart