Verslag participatiebijeenkomst Willemsbrug

>
>
Verslag participatiebijeenkomst Willemsbrug

Op 5 april jl. heeft de participatieavond voor de interventie Willemsbrug plaatsgevonden in het Huis van de Wijk op het Noordereiland.
WillemsbrugHierbij waren 16 betrokkenen aanwezig, 14 van het Noordereiland en 2 vanuit het Centrum. De gemeente Rotterdam werd vertegenwoordigd door een brede delegatie aan experts, de projectmanager en de wijkmanagers van het Noordereiland en het Centrum.

In twee groepen is het gesprek gevoerd over hoe de Willemsbrug gebruikt wordt. Wat gaat er goed en slecht, welke overlast heerst er en welke maatregelen kunnen bijdragen in de ogen van de betrokkenen.

 

Wat is er allemaal opgehaald tijdens de bewonersavond?

Tijdens de participatie sessie zijn veel geluiden, meningen en ervaringen opgehaald. Waarvan er veel van grote waarde zijn voor het ontwerpproces. Nogmaals dank daarvoor!

De resultaten zijn onder te verdelen in de volgende punten:

  • Het verkeer wordt ervaren als hard rijdend.
    Dit veroorzaakt gevaarlijke verkeerssituaties, geluidsoverlast en heeft invloed op de luchtkwaliteit. Veel voorstellen zijn gericht op het beperken van de snelheid en deze gevaarlijke situaties.
  • Op de brug is er veel spookrijdend fietsverkeer met onveilige verkeerssituaties tot gevolg.
    Als oorzaak zijn de onoverzichtelijke opgangen en de eerdere aanwezigheid van een twee richtingen fietspad aangeven. Vanwege deze situatie is gevraagd om de scope van de interventie uit te breiden tot beide kruisingen.
  • De opgang van de brug heeft geen oversteekplaatsen voor voetgangers, waardoor het een barrière vormt voor gebruikers van de bus en de omliggende gebieden. Er is een wens aangegeven voor een of meerdere oversteekplaatsen.

 

Het vele asfalt overheerst op de brug, er zijn weinig verblijfsplekken en er is beperkte ruimte voor voetgangers. De betrokkenen hebben aangegeven een wens te hebben voor meer groen en bijvoorbeeld uitkijkpunten op de brug. Deze informatie is aangevuld met de door de wijk aangeleverde 49 ingevulde enquêtes.

 

Welke ontwerpstappen volgen nu?

Na het participatieoverleg is gestart met het ontwerpproces waarin wordt gewerkt aan een schetsontwerp. De opgehaalde inbreng wordt gebruikt als basis en afgewogen naar wat haalbaar en bruikbaar is. Hieraan wordt gewerkt door een breed team aan ontwerpers en verkeersexperts, welke ook bij de participatie aanwezig waren.

Er wordt gewerkt met de verwachting de maatregelen oktober/november op straat te hebben staan. Hierover houden we u natuurlijk op de hoogte.

In het proces moet rekening gehouden worden met ontwikkelingen in de omgeving. De ontwikkeling van Parkstad en werkzaamheden aan de Roseknoop (kruising Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct) kan van grote invloed zijn op de Willemsbrug. Dit kan betekenen dat er slechts een selectie aan ingrepen onderzocht kan worden of de effecten anders lopen dan verwacht in verband met de veranderende druk op het wegennetwerk. Hoe dit zich verhoudt tot de omgeving en Willemsbrug zal in een latere fase helder worden.

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via dit email adres: MobiliteitsinterventiesSO@Rotterdam.nl

 

Bron: Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart