1 maart 2023 agenda Buurt Bestuurt

>
1 maart 2023 agenda Buurt Bestuurt

Beste buurtbewoner,agenda Buurt Bestuurt - Ons Park

Woensdag 1 maart is de eerstvolgende bijeenkomst van Buurt Bestuurt Noordereiland (BBNE)
We beginnen om 19:30 uur maar de deur van het Huis van de Wijk is ‘open’ vanaf 19:00 uur.

Marjolein Feenstra, secretaris en tijdelijk gespreksleider, heeft mij gevraagd de gespreksleiding over te nemen. Ik doe dat, met uw instemming, met plezier.

Van buiten zullen aanwezig zijn:

 • Mevrouw Deniz Cebeci; wijknetwerker vanuit de gemeente Rotterdam
 • Meneer Necdet Burakcin; wijkagent

Op de agenda:

 1. Welkom, mededelingen.
 2. Kennismaken met Deniz Cebeci en haar 1 e  reactie op, eerder, voorgelegde onderwerpen
 3. Punten van, via, voor Necdet Burakcin
 4. Plaatsing van een sporttoestel in Ons Park; de stand van zaken, zie ook bijlage hieronder
 5. 29 april is er een eiland omvattende activiteit op initiatief Woonstad; stand van zaken en wat is de bijdrage van Buurt Bestuurt die middag?
 6. Infobijeenkomst de Hendrik, 22 feb. 2023
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Sluiting

We willen om 21:00 uur afronden.
Gaan we u zien op 1 maart?

Met vriendelijke groet,

Buurt Bestuurt Noordereiland
Groen & Schoon

Pim Janse
Marjolein Feenstra

 

Datum: Woensdag 1 maart 2023
Locatie: Huis v/d Wijk aan de kade, Prins Hendrikkade 89
Van 19.30 – 21.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Ben je verhinderd?
Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.

 

 


Bijlage 
(Brief van agendapunt 4.)

Aan: Wijkraad Noordereiland, Soeniel Bahadoer, Lauren Hoeks, Deniz Cebeci, Jannes v.d. Heide, Arno Stroop, André Hammink,
Anne Mieke Backer

Onderwerp: Voornemen tot plaatsing toestel in Ons Park

Afzender: Buurt Bestuurt Noordereiland

Noordereiland, februari 2023

Geachte dames, heren,

Buurt Bestuurt Noordereiland vraagt uw aandacht voor het volgende. In december 2021 werd bekend dat er een bewonersinitiatief is ingediend voor de realisatie van een gymtoestel in Ons Park. Dit Calisthenics toestel is ontwikkeld en gericht op oudere jeugd en sportbeoefenaars.
Eerder lieten wij weten elke plaatsing in Ons Park af te wijzen.

Wij waren en zijn enthousiast over het bewonersinitiatief en de achterliggende motivatie om meer mensen ín beweging’ te krijgen maar……..
Via via hoorden wij kortgeleden dat nu toch weer wordt voorgesteld het toestel op de grasmat, bij de sportkooi, te plaatsen. Wij blijven dat pertinent afwijzen!

Ons Park, een ‘bottum up’ bewonersproject, is de enige groenvoorziening op het eiland, waar de meeste bewoners niet beschikken over groene buitenruimte. Bij het ontwerp van het park kozen bewoners in samenwerking met gemeentelijke diensten, weloverwogen, voor de volgende functies en hun plaats in het park; sport (sportkooi), spelen voor de kleinsten, border met kunst, rotstuin, grote border met bloeiende struiken en heesters en een uitlaatzone. De grasmat te reserveren voor recreatief verblijf of, indien aan de orde, incidentele, kleinschalige, evenementen. Bij het ontwerpen is niet over één nacht ijs gegaan. Resultaat is een fraai, parkje waarin kleinschaligheid en evenwichtigheid in gebruik essentieel zijn. Plaatsing van het toestel in Ons Park doet ernstig afbreuk aan het bovenstaande.

Samenwerking met fracties in de gemeenteraad en gemeentelijke diensten maakten het mogelijk dit volkspark te realiseren. Bewoners hebben er hard voor moeten knokken, we zijn er nog altijd trots op.

Ter onderbouwing van ons standpunt;
De indiening bij de wijkraad Noordereiland vond plaats in 2021. Zij koos voor goedkeuren van het initiatief onder voorwaarden en met een duidelijke onderzoeksopdracht naar alternatieve locaties.

Mogelijke locaties:

 • Plaatsing in/nabij Hefpark of Jumbo terrein.
 • De buitenkade van de Maaskade tussen de Willemsbrug en de voormalige aanlanding. Een oningevuld stukje stad met grote potentie voor een dergelijke voorziening (vergelijkbaar met de situatie op de Boompjeskade)
  Daar is plaatsing niet strijdig met ‘ander gebruik’ van de buitenruimte.

 

Uitvoering:

 • Uitvoering wel of niet met een valvriendelijke ondergrond? (= grotere impact omgeving)

Wij dringen er bij u op aan keuzes en besluitvorming op dit onderwerp in een openbare bijeenkomst te delen met de wijkbewoners, waarna in goed onderling overleg een keuze kan worden gemaakt.

 

Bewonersparticipatie irt besluitvorming:

 • Tot op heden is onvoldoende met de wijkbewoners gedeeld of er ontwikkelingen zijn dan wel in welke fase de besluitvorming verkeert.
 • Wij menen dat elke ontwikkeling die invloed heeft op inrichting en gebruik van Ons Park voorgelegd moet worden aan de wijk. Het kan anno 2023 niet zo zijn dat er tussen diensten onderling of gemandateerde ambtenaren wordt uitgemaakt waar dat toestel geplaatst gaat worden.
 • Wij kunnen deze ‘soap’ slecht rijmen met het actief gepromote programma ‘de Wijk aan Zet’ Zouden er beslissingen worden genomen buiten de belanghebbende wijkbewoners om neigt dit naar onzorgvuldig bestuur.
 • vertrouwen van betrokken burgers in het handelen van de overheid wordt door de gevolgde procedure verder onder druk gezet.

 

Namens Buurt Bestuurt Noordereiland

Pim Janse

Marjolein Feenstra, secretaris

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart