Verslag 1 februari Buurt Bestuurt

>
Verslag 1 februari Buurt Bestuurt

Verslag van Buurt Bestuurt vergadering

Welkom aan iedereen bij Buurt Bestuurt Noordereiland.

(Verslag van 1 februari 2023).

 

 1. Opening van de bijeenkomst en rondje voorstellen
 2. Voorstellen van Yvonne Alexandre, Woonstad
  • Yvonne zet zich namens Woonstad in voor verbetering van de wijk en samenwerking tussen bewoners onderling en met de andere werkzame partijen op het eiland.
  • Zaterdag 29 april wordt een middag georganiseerd met alle partijen en bewoners.
  • Vraag of er een Meerjaren onderhoudsplan is met energietransitie, Yvonne kijkt het na.
  • Vraag naar organogram en functies binnen Woonstad, volgt
  • De portieken zijn soms ernstig vervuild.
  • Duimdrop komt ter sprake. Aanwezigen zijn sterk voor een doorstart.
 3. Voorstellen Fatima Afquir, Wijkraad.
  • Fatima wil namens de wijkraad eens een bijeenkomst meemaken van BB en heeft enkele vragen.
  • De schoonmaak van het eiland, m.n. op de Prins Hendrikkade kan beter. Zie ook punt 5
  • Een bewoner heeft een idee veel vlaggen voor Koningsdag. Bewoners kunnen hun ideeën gewoon inbrengen bij de bijeenkomsten van Buurt Bestuurt, met de kanttekening dat zij ook zelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering, BB ondersteunt en andere bewoners kunnen zich aansluiten.
  • Entrepot wil BB nieuw leven inblazen en vraagt te mogen praten met BB Noordereiland. Dat kan uiteraard.
  • Enkele dames willen een groep opzetten voor betrokken vaders en moeders, als een soort vervanging van de verdwenen Buurtpreventie. BB kan ondersteunen met ook professionele diensten.
 4. Mededelingen van Necdet Burakcin, wijkagent
  • Necdet is nu 3 maanden in functie en heeft veel mensen gesproken en denk een goed inzicht te hebben in het eiland.
  • Eiland is veilig en zeker in vergelijk met sommige andere wijken netjes. Necdet heeft de cijfers van 2022 ter ondersteuning hiervan.
  • Aandachtpunt blijven de zgn. kadekapers, die overal uit Nederland komen recreëren en daarbij helaas overlast veroorzaken. De politie blijft alert, spreekt hen aan en bekeurt, indien mogelijk op lachgas gebruik en andere zaken.
  • Alcoholverbod komt ter sprake. Dit zou ingetrokken zijn, omdat anders een bewoner die een glaasje drinkt aan de kade theoretisch een prent kan krijgen. Necdet is voor het handhaven van een alcohol verbod, de kade kapers geven ook blijk van het nuttigen van teveel sterke drank.
  • Zogenaamd aanstoot gevend gedraag kan alleen bekeurd worden, als iemand daadwerkelijk aangifte doet.
 5. Mededelingen van Buurt Bestuurt
  • Er is een infoavond over het gebouw de Hendrik op 22 februari, communicatie volgt
  • Deniz Cebici is onze nieuwe wijknetwerker. Zij zal aanwezig zijn bij de vergadering van 1 maart. Pim en Marjolein hebben haar gesproken. Schoon en groen zullen worden opgepakt met een schouw in het voorjaar en we willen diverse verantwoordelijken van Stadsbeheer uitnodigen voor onze bijeenkomsten.
  • Er is een overweldigend aantal aanmeldingen voor de reanimatiecursussen, beide cursussen zijn vol en er is een reservelijst. Het is wenselijk te kijken naar een meer professionele inbedding voor deze cursussen met meteen het onderhoud van de AED,s
  • De samenwerking met SOL over het Huis van de Wijk kan beter.
  Vraag is welke regelgeving hieromtrent bestaat.
 6. Mededelingen van Pim Janse, Schoon en Groen. Sluit aan bij hetgeen reeds vermeld
 7. Rondvraag.
  Kort in verband met de tijd. Maar wij willen geen calisthenics in Ons Park.
  Ons Park is een groene oase op het eiland, waar bewoners moeten kunnen recreëren en kinderen ongestoord moeten kunnen spelen. Met het plaatsen van calisthenics halen wij een andere doelgroep binnen, die het recreëren zal verstoren.
  Afspraak is dat de gemeente luistert naar wat de bewoners willen!!.
 8. Sluiting.

 

 

Vergaderingen van 2023 op de 1e WOENSDAG van de maand:

1 maart 2023
5 april 2023
3 mei 2023
7 juni 2023
5 juli 2023
9 augustus 2023 (optioneel)
6 september 2023
4 oktober 2023
8 november 2023
6 december 2023

Buurt Bestuurt

 

E-mail: bbnoordereiland@gmail.com

Bron: Buurt Bestuurt


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart