Verslag 1 maart Buurt Bestuurt

>
Verslag 1 maart Buurt Bestuurt

Verslag van Buurt Bestuurt vergadering

Welkom aan iedereen bij Buurt Bestuurt Noordereiland.

(Verslag van 1 maart 2023).

Afgelopen woensdag kwamen weer diverse onderwerpen aan de orde tijdens het maandelijkse Buurt Bestuurt overleg, zoals onder meer:

 • 13 maart start in het Huis van de Wijk een koffie-inloop voor bewoners met een niet-Westerse achtergrond, om hen meer te betrekken bij wijkactiviteiten.
 • De wijkagent constateert dat er meer overlast is van kadekapers en daarom treden surveilleren agenten daar vaker en schrijven bekeuringen uit.
 • Zaterdag 29 april organiseert Woonstad samen met ander lokale en gemeentelijke diensten een Burendag. Daar zijn diverse organisaties aanwezig bij informatiestands, komt er weer een pop-up milieupark en ruiltafel en worden diverse activiteiten georganiseerd.

Aanwezig: Necdet Burakcin [politie]
7 bewoners

Afwezig: Deniz Cebeci [wijknetwerker]
Fatima Zahra [wijkraad]
Arthyra, Marjolein, Marinda, Jan-Philip,

 

 1. Welkom en mededelingen
  – Deniz zou komen maar is alsnog verhinderd (voorjaarsvakantie)
  – Marjolein heeft Pim gevraagd de gespreksleiding van de bijeenkomsten van haar over te nemen. Heeft een aanwezige daar bezwaar tegen? Nee.
 2. Kennismaken met Deniz
  Gaat niet lukken; wel heeft ze enkele geschreven reacties gegeven:- Pop-up Milieupark heeft Serife (SB) opgepakt
  – Er komt dit voorjaar een uitgebreide schouw op schoon, veiligheid, groen enzovoorts
  – 13 maart start er in het HvdW een koffie-inloop voor bewoners met een niet Nederlandse achtergrond om deze meer te betrekken bij de wijksamenleving. Wisselende thema’s komen aan de orde
  – Er zijn gesprekken met de afdeling communicatie van de gemeente over de vaak teleurstellende informatie richting bewoners
  – Het vervangen van de riolering op het eiland (2025) heeft voorlopig geen prioriteit
 3. Wijkagent Necdet (uitgesproken Nez) aan het woord:
  – Overlast kadekapers neemt toe > politieploeg treedt actiever op > 2 verbalen geschreven
  – Er is ook in ons gebied een explosie van online fraude en de meldingen daarvan
  – Het busje met wielklem is een particulier initiatief
  – In de school de Nieuwe Haven is gestart met politie kids, een project om samen met groep 7 & 8 aandacht te geven aan thema’s als: verkeersveiligheid (ze hebben snelheid gemeten), schoon (rommel op straat = boete), etc. Veel enthousiasme!
  – De meldingsbereidheid onder de bewoners op het eiland is goedVraag: is er al gehandhaafd op ‘schennis’?
  Antw: Is geen doen, moet heterdaad zijn en iemand moet bereid zijn aangifte te doenVraag: bij wie moet ik zijn voor kwesties met verkeersborden?
  Antw: bij de wijkmanager of wijknetwerker; afgesproken is de e-mailcontactgegevens van beiden door te geven.

  Nez kan hierna vervoegd huiswaarts (was z’n vrije dag)

 4. Plaatsing sporttoestel
  Er is nog geen inhoudelijke reactie van enig persoon of dienst op de brief van BBNE. We sturen een herinnering aan de betreffende mensen.
 5. Woonstad manifestatie op 29 april
  Die zaterdag vindt er op het Burg. Hoffmanplein een manifestatie plaats, georganiseerd door Woonstad in samenwerking met bijna groepen die we op het eiland kennen (school, SOL, horeca, bedrijven, Politie,enz.) Buurt Bestuurt organiseert opnieuw een ruiltafel
 6. Informatiebijeenkomst ‘Hendrik’
  Drie aanwezigen zijn er naar toe geweest; bouw verloopt voorspoedig. Gebleken is dat de kelder ooit eerder al anders is ingericht waardoor deze niet meer kan worden gebruikt voor parkeren. Hierdoor zal er door maximaal 82 nieuwkomers een parkeervergunning kunnen worden aangevraagd. Wij willen weten wat hiervan de gevolgen zijn voor de parkeerdruk op het oostelijk deel van het eiland. We gaan daarom iemand van parkeerbeheer uitnodigen voor een komende vergadering.
  Onze vragen zijn onder andere:
  – Hoe zit het parkeerbeleid in elkaar (wachtlijst, prioriteit)
  – Hoeveel vergunningen voor bedrijven <> bewoners
  – Enzovoorts
 7. Wvttk
  – Die tijdelijke drempel voor de Aldi is slecht zichtbaar; borden plaatsen svp. 6 maart is de Aldi dicht; mogelijk vanwege een te maken vaste aansluiting van de stroom. We wachten af tot na de 6e maart. Is er voor zo’n aggregaat geen vergunning nodig?
  – Suggestie; is er voor nieuwkomers geen parkeerruimte in/onder het Noorderlicht complex? Vraag voor bestuur VvE
  – Onderhoud beplanting groenstrook Maaskade; deze laat te wensen over. Wie daarop aan te spreken? Manager SB > Serife
  – Uit de wijkraad; op de recente vergadering was een bewoonster van de Maaskade die vertelde over de enorme overlast van de bouw door BIK; zij heeft contact met de eigenaar van het gebouw (Thon group) Contact met BIK is verbroken, diverse fouten zijn bekend, panden er naast hebben schade, oplevering gevel is een drama en het in gebruik nemen van trottoir en /betaald/ parkeerplaatsen is een drama. De vergunningen daarvoor zijn allang verlopen maar niemand handhaaft. Er is afgesproken dat BBNE contact heeft/houdt met mevrouw
  – Noordereiland Opera; zal niet meer in Hulstkamp plaatvinden omdat men € 12.000 moet betalen voor gebruik gebouw. Suggestie? Contact tussen opera en die mevrouw?

 

 

Vergaderingen van 2023 op de 1e WOENSDAG van de maand:

5 april 2023
3 mei 2023
7 juni 2023
5 juli 2023
9 augustus 2023 (optioneel)
6 september 2023
4 oktober 2023
8 november 2023
6 december 2023

Buurt Bestuurt

 

E-mail: bbnoordereiland@gmail.com

Bron: Buurt Bestuurt


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart