Agenda Wijkraad 26 feb 2024

>
Agenda Wijkraad 26 feb 2024

Openbare vergadering Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Maandag 26 februari 2024 is er weer een openbare vergadering van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. Dit keer is in de Wijkhub EN, Stoomtramweg 110, 3071 ZH, Rotterdam. Bewoners uit beide wijken zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Wijkraad vergadering maandag 26 februari 2024

Vrij toegankelijk, dus aanmelden is niet nodig.

Heb je een onderwerp waar je graag even aandacht voor wil vragen als inspreker tijdens de vergadering? Stuur dan je onderwerp uiterlijk die maandag 12.00 uur via mail naar GebiedFeijenoord@rotterdam.nl.

De agenda en bijbehorende documenten is te vinden via https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/0a4e307f-5b75-4982-bf07-ec106c85b4ae

Complete agenda 26 februari:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Mededelingen:
  4.a Wijkraadslid dhr. Samet Alici, Wijkraadcoördinator Touraj Ghadimkhani
  4.b Bezoek NPRZ op 12-02 – Theo Peeterman (zie bijlagen)
  4.c Brochure/boekjes wijkvisie Entrepot-Noordereiland – Thomas Verhoeven
  4.d Terugkoppeling bijeenkomst Waterveiligheid – Thomas Verhoeven
  4.e Inloopspreekuren – Fatima Zahra Afquir
  4.f Horeca gebiedsplan – Wijkmanager-Soeniel Bahadoer
  4.g Schoonmaakactie Buurt Bestuurt Entrepot – Wijkmanager Soeniel Bahadoer
 5. Ter besluitvorming:
  5.a Jaarverslag – Desirée Scheid
  5.b 12 maandsrapportage – wijkmanager Soeniel Bahadoer
  5.c Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 december 2023
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Agenda op de website van de gemeente

De agenda + bijlagen van de wijkraadvergadering vind je op: https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/0a4e307f-5b75-4982-bf07-ec106c85b4ae

Info vergadering
Datum: maandag 26 feb. 2024
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Wijkhub EN, Stoomtramweg 110, 3071 ZH, Rotterdam.  

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart