Werkzaamheden Willemsbrug stilgelegd

>
>
Werkzaamheden Willemsbrug stilgelegd

Willemsbrug

Vrijdagmorgen 5 oktober is de gemeente Rotterdam door de aannemer die het groot onderhoud aan de Willemsbrug uitvoert, op de hoogte gesteld dat er mogelijk asbest in het straalgrit aanwezig is. Daarop is het werk stilgelegd en de werknemers zijn naar huis gestuurd. Later op de dag bleek er inderdaad sprake te zijn van asbest in het grit. Hiermee is de Willemsbrug een van de vele locaties in het land waar dit straalgrit is gebruikt.

Het grit werd gebruikt om de oude verflaag van de brug te stralen. Na het stilleggen van de werkzaamheden is een onderzoek gestart. Een in asbest-gespecialiseerd bedrijf heeft monsters van het grit genomen. Aan het einde van de dag kon inderdaad bevestigd worden dat er asbest aanwezig is in het grit. Het aangetroffen asbest is dus niet afkomstig van de brug maar zit in het product waarmee gestraald wordt.
Omdat de pylonen waaraan wordt gewerkt ingepakt zijn in een beschermende tent, is het straalgrit niet buiten het werkterrein gekomen.

Ander grit
Het asbesthoudende grit wordt pas sinds juli gebruikt. Het grit dat eerder aan de zuidzijde van de brug tot overlast heeft geleid betrof een ander grit. Destijds raakten auto’s (licht) beschadigd omdat er metaaldeeltjes in het gritmateriaal zat. Dit veroorzaakte roestvlekjes op verschillende auto’s.

Om te voorkomen dat dit zich kon herhalen, is gekozen voor een gritsoort zonder metaaldeeltjes.

Informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we u zo spoedig mogelijk via een nieuwe nieuwsbrief.
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Peter van Druten, communicatieadviseur Groot Onderhoud Willemsbrug,
Gemeente Rotterdamvia pp.vandruten@rotterdam.nl of op 06 10 11 12 01.

Zie ook: Nieuwsbrief oktober 2017 Stand van zaken Willemsbrug


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart