Buurt Bestuurt december

>
>
Buurt Bestuurt december

Maandag 3 december: Vergadering Buurt Bestuurt
Buurt_Bestuurt NoordereilandOpenbare bijeenkomst
Start 19:30 uur.
Einde: circa 21.00 uur
Plaats: in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Agenda:
1.       Welkom
2.       Mededelingen & vragen (over zaken die NIET op de agenda staan)
3.       Vaststellen agenda
4.       Actielijst woensdag 5 november
5.      Toelichting Eiland schouw dinsdag 4 december
6.     Update project kadeherstel Maaskade
7.     Buslijn 47
8.     Berichten vanuit de Wijkraad
9.     Berichten vanuit / gericht aan Wijkagent & team Toezicht & Handhaving
• Aandacht voor hondenuitlaatbeleid in Ons Park

10. Berichten vanuit de werkgroepen:
• Buurtpreventie
• Schoon
• Verkeer
• Woonstad

11.    Wat verder ter tafel komt
12.    Rondvraag
13.    Afsluiting

 

Voor in de agenda van januari:
De Buurt Bestuurt bijeenkomst van december is op maandag 7 januari en is in de
huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.
Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

 

ACTIELIJST Buurt Bestuurt Noordereiland

1. Herinrichting Maaskade:
Overleg over wijze waarop de inrichting van de Maaskade volgt op nader te bepalen datum met project team.
Actie door: Patrick van IJsselmuide

2. Brief/mail vanuit werkgroep aanleveren bij Marcel om door te sturen aan adoptanten van containers om die samen te brengen en om mogelijk meer te doen voor een schoner eiland.
Actie door: JPvM, MvM

3. Grand opening KPN: Marcel vraagt datum op, vervolgens wordt deze gedeeld zodat geïnteresseerde ‘buren’ zich kunnen aanmelden.
Actie door: MvM

4. Balkon aan de Maas: Bij Wijkraad inspreken voor verduidelijking van financiële onderbouwing. Geruchten gaan rond dat er financiële onderbouwing is. Patrick wil wel inspreken.
Actie door: PvIJ

5. Eilandschouw: Marcel deelt status van lopende trajecten. Verder is er dinsdag 4 december een volgende schouw. Vertrek vanuit Steiger 22 om 13:00 uur. Volgende Buurt Bestuurt is er een toelichting.
Actie door: MvM

7. Wijkraad: 19-11 regulier overleg van de Wijkraad en 21-11 participatie avond. Verder staan er acties uit / is er toelichting op het fietsenplan, buslijn 47, tegengaan van kadekapers en doelgroepenstrook op Willemsbrug (toezegging gedaan via Pedro van Dorst – planning is onbekend.
Actie door: Wijkraad

8. Anarchie op kruising Van der Takstraat, Prins Hendrikkade en Koninginnenbrug: blijven aandringen op meer toezicht / flitscamera’s -> Mail aan wijkagent.
Actie door: BB / MvdK

9. Samen in Beweging: mooie actie door Arthyra om mensen te laten bewegen. Iedere woensdag één uurtje lopen. Goed voor gezondheid, beter het eiland leren kennen en met elkaar in contact komen. Zegt het voort!
Actie door: AdC

10. Agenda van Buurt Bestuurt tijdig aanleveren bij Nils Hilbers voor plaatsing op Noordereiland.org website.
Actie door: BB

11. Bezoek aan de melkkamer. Sveda Kalin geeft tip om direct contact op te nemen met Wilco Slotboom.
Actie door: BB, MvM

 

Graag tot maandag!
Met vriendelijke groet,

Patrick en Harmen
Buurt Bestuurt Noordereiland

 

 

Foto-2016-Steiger22
Ondersteuning door: Humanitas (website: www.stichtinghumanitas.nl )
BuurtBestuurt: www.noordereiland.org/buurt-bestuurt

Steiger22
Burgemeester Hoffmanplein 22
logo Gemeente Rotterdam(Zie: Kaart)
Huisamer tel.: 010 – 20 369 29
E-mail: noordereilandhuiskamer@gmail.com


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart