De nieuwe coalitie midden in Ons Park

>
>
De nieuwe coalitie midden in Ons Park

Het Rotterdams coalitieakkoord werd 26 juni gepresenteerd
in Ons Park op het Noordereiland

 

Coalitie: bezuinigingen Rotterdampas, parkeren duurder en einde milieuzone
Het nieuwe programma van de Rotterdamse coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU/SGP heet Nieuwe energie voor Rotterdam. De opvallendste plannen: de milieuzone voor auto’s houdt op te bestaan, bezuinigingen op de Rotterdampas en duurder parkeren.

Benzineauto’s van voor 1992 zijn vanaf volgende week weer welkom in Rotterdam, zo heeft het nieuwe stadsbestuur bepaald. Eigenaren van dieselauto’s van voor 2001 moeten wachten tot 1 januari 2020 voor zij de stad weer in mogen. De restricties voor vrachtverkeer blijven wel van kracht, net als die voor de ’s Gravendijkwal, de vieste straat van Rotterdam.

De basis voor het coalitieakkoord is het raamwerk dat al eerder bekend is gemaakt. Daarin werd duidelijk dat de energietransitie – huizen van het gas af – een van de speerpunten van dit nieuwe college is. Ook gaat er veel geld naar wonen.

Per jaar komen er 4500 woningen bij. Dat zijn koophuizen, veelal gebouwd door projectontwikkelaars, maar ook huurwoningen. Tot 2030 krijgen 5000 goedkope woningen een grondige opknapbeurt, daarna wordt wel de huur verhoogd naar maximaal 711 euro.
Om mensen met een middeninkomen aan een huis te helpen, wordt het voor hen tijdelijk mogelijk een sociale huurwoning te bemachtigen met een huur tussen de 640 en 711 euro. Daar moet nog wel toestemming van het rijk voor worden gevraagd. Ook komt er een ‘actieplan’ voor het behoud en het uitbreiden van huurwoningen in het middensegment (€ 710 – € 1000).

"We zijn eruit, met een ambitieus coalitieakkoord'', zegt formateur Bruijn bij de presentatie op het Noordereiland. © AD

 

Parkeren duurder
Om geld bijeen te sprokkelen voor hun nieuwe plannen gooit het nieuwe college de parkeertarieven omhoog voor bezoekers en bewoners. Hoeveel het uurtarief stijgt is nog onduidelijk, wel is 7,2 miljoen euro per jaar extra ingeboekt aan parkeerinkomsten.
Ook wordt bekeken of Rotterdammers zelf kunnen bepalen op welke (feest)dagen ze hun bezoek gratis kunnen laten parkeren. Daarnaast gaat om inkomsten te genereren de toeristenbelasting omhoog, van 4,5 naar 6,5 procent.

Voor arme Rotterdammers is er goed nieuws over de hoge afvalstoffenheffing. Wie op het minimum zit krijgt 75 procent kwijtschelding, voor AOW’ers is dat 100 procent. Ook de extra kinder- en AOW-tegoeden via de Rotterdampas voor minima blijven gehandhaafd.

Bezuinigingen
Bezuinigingen zijn er ook. Het geld voor de nieuwe maatregelen wordt onder meer verkregen uit bezuinigingen op de Rotterdampas, bewonersinitiatieven, maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Verder komt er extra geld uit het Investeringsfonds Rotterdam.

Verder is opvallend dat een paar uitgesproken Leefbaar-maatregelen worden gehandhaafd. Zo wordt het project met de Skaeve Huse, de woningen speciaal voor overlastgevers, verder uitgebreid. Ook wordt de ‘pikpraat-app’ behouden, waar vrouwen melding kunnen maken van seksistische straatintimidatie. ‘Door de stop-app wordt de pakkans vergroot en kan beter tegen daders worden opgetreden’, staat in het coalitieakkoord. Ook het cameratoezicht – zowel mobiel als op vaste plekken – wordt uitgebreid.

Tijdens de verkiezingscampagne was er veel kritiek op de uitspraken van Eerdmans over eenzijdige winkelstraten met veel halalslagerijen. In het coalitieakkoord staat evenwel dat onderzocht wordt of het mogelijk is ‘om de gemeentelijke bestemmingsplannen in te zetten voor een gevarieerd winkelaanbod’.

Wel, zo was al bekend, wordt de Rotterdamwet uitgekleed: een woonverbod in bepaalde wijken is alleen aan de orde als mensen aantoonbaar overlast hebben veroorzaakt.

Discriminatie
Opvallend is het inzetten van Mystery-guests om discriminatie op de huizenmarkt aan te pakken, een punt dat ook in het verkiezingsprogramma van Denk stond. De aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt is tevens prioriteit. Er komt een Rotterdamse Platform Arbeidsmarktdiscriminatie en de gemeente doet geen zaken met discriminerende werkgevers. Het stadsbestuur wil ook experimenteren met nieuwe manieren om kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond aan een baan te helpen.

 

Het AD RotterdamBron: AD.nl
Door: Monica Beek en Antti Liukku
Foto: AD
Zie: www.ad.nl/rotterdam/coalitie-bezuinigingen-rotterdampas-parkeren-duurder-en-einde-milieuzone~a8367ecc/


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart