Info nieuwe kademuur Maaskade

>
>
Info nieuwe kademuur Maaskade

[UPDATE] Verslag info-avond 27 maart 2018:

Zomer 2018 zal er een begin worden gemaakt met de de vervanging van een deel van de Maaskade.
In december 2015 werd duidelijk dat ongeveer 40 meter van de kade is verzakt. Het verzakte deel hoort bij een originele kade van 500 meter lang die omstreeks 1892 is aangelegd. Dit hele deel wordt nu vervangen.

Overlast
“We gaan eerst een tijdelijke kadewand erin slaan en daarna de kademuren erin heien. Dat gaat helaas wel wat geluidsoverlast geven voor de bewoners”., zegt projectleider Ruud Hulscher van  Havenbedrijf Rotterdam.

Parkeerplaatsen
Door de werkzaamheden zijn 100 parkeerplaatsen op de kade niet bereilkbaar. Het havenbedrijf komt parkeerders tegemoet door
andere parkeerplaatsen te regelen op het Noordereiland.

Kinderkopjes
De gemeente Rotterdam wil dat de monumentale Maaskade zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. Daarom brengt het havenbedrijf ook dezelfde kinderkopjes terug en krijgen alle houten onderdelen een opknapbeurt.

RTV RijnmondBron: RTV Rijnmond

Tweet vanuit de informatieavond:

 

 


Bericht aan de bewoners:

Geachte bewoner van het Noordereiland,

Met dit bericht nodig ik u graag uit voor de informatiebijeenkomst ‘nieuwbouw kademuur Maaskade’ op dinsdag 27 maart 2018.
Mocht u eerdere informatiebrieven gemist hebben of meer willen weten over de huidige stand van zaken dan zit er een samenvatting, als bijlage, onderaan dit bericht toegevoegd.

Informatiebijeenkomst
Het onderzoek van het bedrijf ABT naar de bouwkundige staat van de panden in de wijk en de gesprekken met de gemeente Rotterdam over onder andere fasering, parkeren, riolering en de uitstraling van de nieuwe kade zijn afgerond. Wij organiseren daarom een informatiebijeenkomst om u hier verder in mee te nemen.
Datum: 27 maart 2018
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Stichting Welzijn Mualla, Maaskade 39


Tijdens deze informatiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Projectoverzicht nieuwbouw kademuur Maaskade
  • Ontwerp nieuwe kade en inrichting
  • Uitvoering bouwwerkzaamheden (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie)
  • Planning

Digitale bouwnieuwsbrief
Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht. De informatie over het project gaat niet meer per post. Mocht u interesse hebben, meld u dan aan via om.heijnen@portofrotterdam.com met vermelding van het project Maaskade en uw contactgegevens.
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met ABT. Voor overige vragen kunt u contact met mij (Odette Heijnen) opnemen.

Met vriendelijke groet,
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Port of RotterdamOdette Heijnen
Communicatieadviseur
om.heijnen@portofrotterdam.com
010-2521053

Zie ook de vorige berichten: Reparatie kademuur Maaskade
Latere start kademuur maaskade
Onderzoek kademuur

 


Bijlage 1: Informatie nieuwbouw kademuur Maaskade

 

Situatieomschrijving
In december 2015 is ongeveer 40 meter kade verzakt ter hoogte van de adressen Maaskade 94 t/m 98. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het verzakte gedeelte direct gestabiliseerd en de locatie met hekwerk afgezet. De kademuur is niet meer te herstellen.
Kennisinstituut TNO heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verzakking. Helaas is er geen eenduidig uitsluitsel over de oorzaak. TNO sluit een externe factor niet uit. Een binnenvaartschip kan tegen de kade gevaren zijn. Echter, dit kan niet onomstotelijk worden vastgesteld. TNO geeft aan dat de oorzaak van de verzakking mogelijk een opeenstapeling is van factoren (hoge waterstand en constructie kade).

Nieuw kadedeel
De verzakte kade is onderdeel van een originele kade van circa 500 meter die is aangelegd eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. De kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken. In 2003 zijn er nog aanpassingen gedaan aan de kade. Er is een nieuwe stalen damwand, inclusief stalen palen, geplaatst aan de binnenzijde met daarover een betonplaat. Het verzakte gedeelte is de oude constructie. Het Havenbedrijf heeft besloten de volledige 500 meter te vervangen door een nieuw kadedeel. Deze 500 meter start bij het oude brughoofd van de Willemsbrug en gaat vervolgens 500 meter westwaarts richting het Prinsenhoofd.

Maatregelen kade
De locatie ter hoogte van de verzakking blijft afgezet. Een andere maatregel is helaas niet mogelijk. Het Havenbedrijf inspecteert de volledige 500 meter kade regelmatig op stabiliteit. Als voorzorgsmaatregel mag zwaar verkeer (>3500kg) niet op de kade. Onderzoek bouwkundige staat In september vorig jaar informeerden we u over het onderzoek van het bedrijf ABT naar de bouwkundige staat van diverse panden in de wijk. Het Havenbedrijf wil een goed inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van deze panden, zodat we hier met de bouwwerkzaamheden rekening mee kunnen houden. ABT heeft contact  opgenomen met de eigenaren/bewoners en navraag gedaan naar de fundering en eerdere werkzaamheden. ABT keek ook naar de bouwkundige staat van de panden en via de kruipruimte naar de fundering. Uit het onderzoek blijkt dat de bouwkundige staat vaak onbekend is. Het Havenbedrijf neemt geen risico en past samen met de nog te selecteren aannemer de bouwmethode hierop aan.

Ontwerp
Het Havenbedrijf heeft de gesprekken met de gemeente Rotterdam over onder andere fasering, riolering en de uitstraling van de nieuwe kade afgerond. De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouw) bij de gemeente. Het verkrijgen van een vergunning is noodzakelijk om na de bouwvak te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Tijdens deze werkzaamheden worden er maatregelen getroffen om hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Hier informeren we u verder over tijdens de informatiebijeenkomst op 27 maart.

Planning
De volgende planning wordt nagestreefd:

  • Aanvraag omgevingsvergunning (bouw): eind maart 2018
  • Opdrachtverlening aannemer: begin april-medio juni 2018
  • Start bouwwerkzaamheden: na de bouwvak 2018
  • Realisatie kade: voor de bouwvak 2019

 

Foto Maaskade van eind september 2016 (Nils Hilbers)
(Foto Maaskademuur: sept. 2016)

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart