3 juni Agenda Buurt Bestuurt vergadering

>
>
3 juni Agenda Buurt Bestuurt vergadering

Buurt BestuurtBeste eilanders,
Graag deel ik met jullie de agenda voor onze Buurt Bestuurt bijeenkomst op maandag 3 juni.
Aanvang: 19:30 uur
Einde: circa 21.00 uur
Plaats: in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Agenda:

 1. Welkom
 2. Mededelingen & vragen (over zaken die NIET op de agenda staan)
 3. Vaststellen agenda
 4. Actielijst van maandag 6 mei
 5. Terugblik op ‘college in de wijk’ van 17 mei – Marcel
 6. Status van:·  Aanpak kadeoverlast – Marcel, Wijkraad en Martin
  · Voortgang herstelwerkzaamheden maaskade – Marcel / Wijkraad
  ·  Buurt AED’s:
  o   Overhandiging 3e AED op 2 juli om 16:00 uur in café het haventje met borrel
  ·   Grofvuil container actie – Marcel
  o   Wie binnen Buurt Bestuurt wil/gaat actie op zich nemen?
  –  Planning (tijd / hoeveelheid / plaatst)
  –  Informeren van bewoners over actie
  –  Support bij containers tijdens inleveren van vuil
  –  Actie koppelen aan schoonmaakactie of bewonersinitiatief
 7. Nieuws uit de Wijkraad (Anne-Marie, Frank, Pim, of Jan)
 8. Nieuws vanuit de wijkagent & team handhaving
 9. Updates vanuit werkgroepen
  ·         Werkgroep schoon en heel – Jan Philip: Graffiti ‘wolk’ op het Eiland
  ·         Veilig via Buurtpreventie – Hans
  ·         Werkgroep Samen – Arthyra
  ·         Werkgroep Verkeer – Patrick / Jan Philip
 10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  ·         Vraag over vergroening van bewoner Marinestraat en aandacht voor zwerfvuil en verwaarloosde buitenruimte qua gras en onkruid van het Antwerpse hoofd.
 11.  Afsluiting

Acties / bespreekpunten bijeenkomst maandag 6 mei:

Mededelingen en agenda

 • Arthyra vraagt of Bus 47 op de agenda kan
 • Arthyra is een handtekeningen actie gestart voor het herstel van bus 47, daarvoor aandacht. Frank geeft aan dat dit binnenkort ook weer bij de gemeente op de agenda staat. Op verzoek van Buurt bestuurt zal Arthyra daar gaan inspreken. Frank helpt met het aanmelden.
 • Arthyra heeft ook briefjes gemaakt voor onder de ruiten voor uitzichtgenieters en vervuilers.
  ·         Verzoek grof vuilcontainer is gedaan voor een zomer actie
  ·         Victor veilig zijn geplaatst
  ·         Update café Ruiterstraat
  ·         Enkele nieuwe bewoners op de vergadering. Toelichting Harmen op het verschil wijkraad en buurt bestuurt.

Actielijst (niet op de agenda staande punten)

 • Nieuwbouw bij Hulstkampgebouw: vanuit de bouwer zal communicatie plaats vinden.

Status kade kapers

 • Han geeft een toelichting op het initiatief van de wethouder voor een proef met het afsluiten van een deel van de kade onder de Willemsbrug. Hierover zal contact komen met de omwonenden. Martin geeft toelichting vanuit politie en wat er met alle meldingen uit de app groep wordt gedaan. Heeft effect op de aandacht die het krijgt.
 • Bewoner geeft aan dat het eigenlijk een inrichtingsprobleem is. Katendrecht heeft er geen last van. Naast inrichting heeft betaald parkeren ook invloed.
 • Er worden zorgen geuit over het ontstaan van problemen nadar Hakkers weer de bestrating zal terug brengen. Dit vraagt eigenlijk direct om een andere inrichting. Harmen zal namens buurt bestuurt deze zorg overdragen aan het bestuur.
 • Daarnaast zorgen over de snelheid. Ten oosten van Willemsbrug geen drempels. Han gaat na of daar mogelijkheden zijn.

AED Buurt Bestuurt

 • Met dank aan de inzet van Arthyra is er nu een 3 AED geregeld. Firma Hakkers heeft deze AED mogelijk gemaakt.
 • AED vanuit de buurt actie wordt opgehangen bij de Koopvaardijhof. Leo gaat na bij de VvE Koopvaardijhof na waar deze geplaatst kan worden.
 • Over de andere AED, door Humanitas ter beschikking gesteld, is geen nieuws. Harmen gaat dit na
 • De AED van hakkers kan worden opgehangen bij café het Haventje aan de Sleephellingstraat. Harmen zal met ’t haventje afstemmen wanneer deze kan worden opgehangen.
 • Voorstel is om de overdracht te doen met een buurt borrel bij café ’t Haventje.
 • Harmen zal verdeling overleggen met Hartstichting (red. in orde)
 • Nathalie Lubeek geeft aan best een cursus te willen geven voor het gebruik van de AED einde dit jaar.  Doet nu de opleiding voor trainer. Aanbod wordt warm ontvangen nader uitwerken hoe en wat in komende overleggen.

Café in de Ruiterstraat

Overlast meermalen besproken, lijkt een nieuwe barman. Er wordt aandacht gevraagd voor de situatie vanuit zowel geluid overlast alsmede het gebruik nemen van de openbare ruimte. Het BBQ incident is vanuit diensten met hen besproken.

Wijkraad

 • Horeca gebiedsplan is consoliderend en geeft ruimte voor terrassen tot 23:00 uur.
 • Vlonder blijft openbaar.
 • Bestemmingplan zal worden herzien (eens inde 10 jaar actie)
 • Vervoerplan RET staat weer op de agenda. Nogmaals pleidooi voor alternatief naar Wilhelminapier in een rondje.
 • Fietsparkeren komen extra nietjes
 • Advies doelgroepenstrook en aansluiting prinshendrikstraat loopt.
  o   In ieder geval constructief gesprek geweest over de verschillenden opties.
 • Advies vuurwerk – vanuit Wereldhavendagen en oudjaar volgt nog een gesprek
 • Er komt een initiatief voor een wijkkrant.

Update werkgroepen

 • Veiligheid niets bijzonders
 • Milieu enkele aanwezigen geven aan best een stap te willen zetten voor een meer structurele aanpak. School zal daarin ook betrokken kunnen worden. Moet nader worden uitgewerkt met Jan Philip

 

Voor in de agenda van juli:
De Buurt Bestuurt bijeenkomst van juli is op maandag 1 juli en is in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com. Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt NoordereilandMet vriendelijke groet,
Patrick en Harmen
Buurt Bestuurt Noordereiland

Planning 2019:

· Maandag 1 juli 2019 – 19.30 tot 21.00 uur (aangepaste datum)
· Maandag 5 augustus 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 2 september 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 7 oktober 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 4 november 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
· Maandag 2 december 2019 – 19.30 tot 21.00 uur


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart